Учебная работа № 341509. Тема: Геометрия

[Тип работы: Контрольная
Предмет: Математика
Страниц: 24

СОДЕРЖАНИЕ стр.
ВВЕДЕНИЕ 3
1. Основные этапы становления геометрии как науки 4
2. Ретроспективный список ученых 7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 23
Список использованной литературы 25
Стоимость данной учебной работы: 300 руб.

 

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Учебная работа № 341509. Тема: Геометрия

  Выдержка из похожей работы

  Геометрія молекул

  …….тя
  електронних хмар.

  В природі є величезна кількість
  молекул, які мають різноманітну форму.

  Що слід розуміти під формою
  молекули?

  Молекула – це система
  додатньо-завершених ядер, що певним
  чином розміщені в просторі, і електронна
  хмара, утворена внутрішніми і зовнішніми
  електронами атомів, що входять в склад
  молекули. Внутрішні електрони атомів,
  що лежать близько до ядра, в утворенні
  хімічного зв’язку між атомами участі
  не приймають, а зовнішні електрони в
  молекулі поводять себе не так як в
  окремих атомах. Форми молекул можуть
  бути розділені на три групи:

  1. Лінійні – двох- і багатоатомні
  молекули, ядра яких розміщені по прямій.

  2. Плоскі – ядра молекул розміщені
  в одній площині.

  3. Просторові – найбільш чисельніший
  і різноманітний клас.

  Що слід розуміти під геометричною
  формою молекул?

  Строго кажучи, форма молекули
  повинна визначатись зовнішньою
  електронною оболонкою молекули. Але з
  квантової механіки відомо, що положення
  електронів в просторі не визначене і
  можна говорити тільки про імовірність
  того чи іншого перебування електронів,
  тому визначати геометричну форму
  молекули по електронній оболонці
  незручно, так як в різних експериментах
  може виявитись різною. У зв’язку з цим
  під формою і розмірами молекули розуміють
  слідуюче: під формою молекули розуміють
  закон взаємного розміщення додатньо
  заряджених ядер молекули в просторі, а
  під розмірами молекул розуміють об’єм
  простору, який займають ядра молекули.
  Тому основними геометричними параметрами,
  що визначають геометричну форму молекули
  є: довжина хімічних зв’язків.

  Довжиною хімічного зв’язку
  називається віддаль по прямій між ядрами
  атомів, що зв’язані між собою хімічним
  зв’язком. Оцінити довжину хімічного
  зв’язку у двохатомній молекулі (АВ), що
  утворюється за схемою А2
  + В2 = 2АВ,
  можна за формулою

  де dA–A
  і dB–B
  – міжатомні віддалі в молекулах А2
  і В2.

  Міжатомна віддаль, як правило,
  рівна сумі ковалентних радіусів атомів,
  що утворили зв’язок. Наприклад, d(Si–C)
  = rков(С)
  + rков(Si)
  = =
  0,771
  +
  1,75
  =
  2,528Å. На довжину зв’язку
  між однотипними атомами впливає розподіл
  електронної густини у молекулах.
  Наприклад, d(N–H)
  у різних молекулах різне:

  1) NH3
  d(N–H)
  =
  1,008Å; 4)
  HN3 d(N–H)
  =
  1,02Å;

  2) Co(NH2)2
  d(N–H) = 1,036Å;
  5) HNCS d(N–H) = 1,013Å;

  3) NH4+
  d(N–H) = 1,034Å;
  6) NHCO d(N–H) = 0,99Å.

  З метою врахування розподілу
  електронної густини в молекулі Шомакер
  і Стівенсон для розрахунку міжато