Учебная работа № 341470. Тема: Система натуральных чисел

[Тип работы: Курсовая практическая
Предмет: Математика
Страниц: 35

СОДЕРЖАНИЕ

стр
ВВЕДЕНИЕ 3

Глава 1. Понятие системы натуральных чисел 5
1.1. История возникновения понятия натурального числа 5
1.2. Аксиоматическая система натуральных чисел 7
1.3. Теоремы математической индукции 8
1.4. Основное свойство ассоциативных операций 11
1.5. Количественные натуральные числа 12
Глава 2. Единственность системы натуральных чисел 14
2.1. Однозначность системы натуральных чисел 14
2.2. Сложение натуральных чисел 15
2.3. Умножение натуральных чисел 21
2.4.Упорядоченность множества натуральных чисел 25
2.5. Вычитание 28
2.6. Деление 30

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 34
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 35Стоимость данной учебной работы: 675 руб.

 

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Учебная работа № 341470. Тема: Система натуральных чисел

  Выдержка из похожей работы

  Система стиснення відеоданих на основі аналізу ентропійності

  …….______________________________
  2.
  Зміст завдання Дослідити проблеми
  кодування відеоінформації, призначення
  й мету створення системи. Розробити
  загальну структуру програми та алгоритм.
  Розробити програмне забезпечення.
  Вивести результати роботи та тестування.
  Ознайомитись з питаннями охорони праці
  та навколишнього середовища. Зробити
  економічну оцінку проекту у вигляді
  бізнес-плану.
  3.
  Вихідні дані для виконання проекту
  Айвазян С.А., Мхитарян.В.С.
  Прикладная статистика и основы
  эконометрики; Дидэ Э. и др. Методы анализа
  данных; Кричевский Р.Е.
  Сжатие и поиск информации;
  Куренков Н.И. Ананьев С.Н. Энтропийный
  подход к решению задач классификации
  многомерных данных; Левенштейн
  В.И. Об избыточности и
  замедлении разделимого кодирования
  натуральных чисел; Семенюк
  В.В. Применение вероятностного
  моделирования в методах экономного
  кодирования видеоинформации; Сакоян
  С.А. Об оптимальных разбиениях на градации
  в задачах классификации; Семенюк
  В.В. Экономное кодирование
  дискретной информации
  4.
  Скласти звіт і виконати необхідні
  документи (програмні, плакати) відповідно
  до плану виконання дипломної роботи

  Найменування програмного
  продукту «Графічний кодер чорно-білих
  зображень”. Розробляється для дипломного
  проекту «Система стиснення відеоданих
  на основі аналізу ентропійності».
  Область
  застосування програмного продукту 
  вищі учбові заклади, книжкові та газетні
  видавництва, служби охорони, та державна
  служба безпеки. Програмний продукт
  дозволяє будь-які 256-кольорові чорно-білі
  зображення, які зберігаються у форматі.
  jpeg або. bmp, у зображення. bmp з меншою
  кількістю кольорів (від 2 до 16) із
  зберіганням інформативності зображення.
  Для покращення результатів обробка
  зображення виконується декількома
  методами, з метою отримати найбільш
  вигідне зображення.
  1.
  ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБКИ
  Розробка
  ведеться відповідно до наказу по
  Національному технічному університету
  «Харківський політехнічний інститут»
  №_3001
  — ІІІ_ від “_21_» _листопада_ 2008 р.
  Найменування програмного
  продукту: «Графічний кодер чорно-білих
  зображень».
  Розробляється
  для дипломного проекту «Система
  стиснення відеоданих на основі аналізу
  ентропійності».
  2.
  ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗРОБКИ
  Розроблюваний
  програмний продукт повинен розв’язувати
  важливі питання в галузі роботи з
  графічними зображеннями чорно-білого
  формату, з метою запропонувати користувачам
  метод кодування інформації на основі
  аналізу ентропійності, який дозв