Учебная работа № 341397. Тема: Математика и танец

[Тип работы: Контрольная работа, реферат (теория)
Предмет: Математика
Страниц: 18
Год написания: 2015
СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1.Танцы и математика 5
1.1.Что такое танец? 5
1.2.Графики функций 5
1.3. Движение и виды 7
1.4.Рисунок танца 8
2. Танец пчел 11
3.Танец и интеллект,графики танца, геометрические движения в танце 12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 16
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРА 18Стоимость данной учебной работы: 300 руб.

 

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант


  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


  Учебная работа № 341397. Тема: Математика и танец

  Выдержка из похожей работы

  Культурологія (2)

  …….метод,
  семіотичний метод, порівняльно-історичний
  метод, психологічний метод.

  1.1. Предмет і основні
  завдання культурології

  1.2. Специфіка культурологічного
  знання

  1.3. Структура культурологічного
  знання

  1.4. Категорії культурології

  1. 5. Методи культурологічних
  досліджень

  1.6. Основні концепції культурології

  .
  1. Предмет і основні
  завдання культурології

  Культурологія – відносно
  нова інтегративна галузь наукового
  знання, яка вивчає культуру як цілісну
  систему і прагне посісти місце
  методологічної основи всього комплексу
  наук про цей феномен. Назва дисципліни
  походить від латинського слова “culture”
  і грецького слова “logos”
  (слово, вчення).

  Поняття „культура”
  (від лат. – обробіток, розвиток, виховання,
  освіта, шанування) має багато значень,
  які склалися історично і віддзеркалюють
  різні сторони, елементи, форми цього
  складного явища. В наш час культуру
  вивчають десятки наук, і кожна обирає
  один аспект, певний кут зору, підхід.

  Як прийнято вважати, культурологія
  як наука про зародження та розвиток
  культури, її структуру, механізми
  розвитку і методи досліджень почала
  формуватись досить давно, але сформувалась
  десь у другій половині ХХ ст. Саме в цей
  час відбувається інституалізація
  культурології як сфери наукового знання.

  Походження терміну
  „культурологія” традиційно пов’язують
  з працями американського філософа Леслі
  Уайте (1900 – 1975 рр.). Вважається, що його
  праця „Наука про культуру” (1949 р.)
  сприяла відділенню культурології в
  окремий напрям досліджень і започаткувала
  цілісний підхід до вивчення культурних
  явищ. Разом з тим, в Оксфордському
  словнику зазначається, що слово
  „культурологія” вперше використав
  німецький філософ і фізик В. Освальд
  (1853 – 1932 рр.) в 1913 році (за іншими
  дослідженнями – 1909 р.).

  Лауреат Нобелівської
  премії з хімії Вільгельм Освальд вважав,
  що все існуюче в світі – це енергія,
  навіть свідомість є одним з видів
  енергії. Культура – це сукупність
  факторів, які сприяють прогресу людства.
  Наука про культуру має вивчати реальні
  процеси, пов’язані з енергією. Виходячи
  з закону збереження енергії, дослідник
  вважав, що намагання звести енергетичні
  втрати до нуля складає сутність будь-якої
  культурної дії, і прогресу в цілому.
  Таким чином, на думку В. Освальда, функція
  культури полягає в збереженні енергії.
  Питанню про культуру присвячена
  спеціальна робота „Енергетичні основи
  науки про культури” (1890
  р.), а питання про куль