Учебная работа № 341266. Тема: Виды и методы регистрации пассажиров, полосы воздушных подходов

[Тип работы: Реферат
Предмет: Логика
Страниц: 26

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.
ВВЕДЕНИЕ 3

1. Виды и методы регистрации пассажиров 5
2. Полосы воздушных подходов 13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 22
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 23
ПРИЛОЖЕНИЕ 26Стоимость данной учебной работы: 300 руб.

 

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Учебная работа № 341266. Тема: Виды и методы регистрации пассажиров, полосы воздушных подходов

  Выдержка из похожей работы

  Види та методи фінансового контролю

  …….и його
  розгорнутої класифікації за видами.
  Так, залежно
  від характеру взаємовідносин і суб’єкта
  контролю фінансовий контроль можна
  поділити на внутрішній і зовнішній. При
  внутрішньому контролі суб’єкт і об’єкт
  належать до однієї системи, а при
  зовнішньому суб’єктом контролю виступає
  орган, що не належить до тієї ж системи,
  що й об’єкт. Внутрішній фінансовий
  контроль — це самоконтроль, який здійснюють
  організації, підприємства, установи як
  за власною фінансовою діяльністю, так
  і за фінансовою діяльністю підрозділів,
  що входять до їх складу. Він є складовою
  управління організацією і тому провадиться
  на її розсуд на основі рішень даної
  організації. Зокрема, внутрішнім
  контролем можна назвати внутрішній
  аудит.
  Відповідно,
  зовнішній контроль здійснюється
  стороннім органом, уповноваженим на
  проведення компетентних дій у сфері
  перевірки стану додержання фінансової
  дисципліни окремими учасниками фінансових
  відносин. У його проведенні беруть
  участь як органи загальної компетенції,
  так і спеціальної у сфері фінансових
  відносин.
  За часом
  проведення фінансовий контроль
  поділяється на попередній, поточний та
  наступний. Критерій розмежування цих
  форм полягає у зіставленні часу здійснення
  контрольних дій із процесами формування
  й використання фондів фінансових
  ресурсів. Водночас вони тісно
  взаємопов’язані, відображаючи тим самим
  безперервний характер контролю.
  В умовах
  переходу до ринкових відносин дедалі
  важливішу роль відіграє попередній
  (превентивний) контроль. Він здійснюється
  на етапі розгляду і прийняття рішень з
  фінансових питань, у тому числі на стадії
  розробки й прийняття законів та актів
  органів місцевої влади та місцевого
  самоврядування у сфері фінансової
  діяльності, в першу чергу — бюджетів на
  поточні роки. Попередній контроль
  здійснюється на основі глибокого аналізу
  і розрахунків фінансових результатів,
  що сприяє забезпеченню об’єктивності
  оцінки доцільності прийняття або
  неприйняття певних рішень у сфері
  фінансової діяльності, додержання
  фінансової дисципліни тощо. Прикладом
  попереднього фінансового контролю
  можна назвати парламентські слухання
  з питань бюджетної політики на наступний
  бюджетний період, що проводяться у
  Верховній Раді України за представленим
  Кабінетом Міністрів України проектом
  Основних напрямів бюджетної політики
  (Бюджетною резолюцією).
  У межах
  встановлених повноважень Рахункова
  палата України проводить експертизу
  проектів Державного бюджету