Учебная работа № 11565. «Реферат Органы государства

Учебная работа № 11565. «Реферат Органы государства

Количество страниц учебной работы: 33
Содержание:
«ВВЕДЕНИЕ 3
1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5
2. ПРЕЗИДЕНТ КАК ГЛАВА ГОСУДАРСТВА 7
3. ОРГАНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 12
4. ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ. 20
5. ОРГАНЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В РФ 27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 31
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 33
»

Стоимость данной учебной работы: 390 руб.Учебная работа №  11565. "Реферат Органы государства

 
Форма заказа готовой работы

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Выдержка из похожей работы

  Шарлем Монтеск`є,Його вчення відіграло помітну роль у становленні
  сучасної політико-правової думки і суттєво вплинуло на розвиток державних
  інститутів у о новий період світової історії,Монтеск`є розрізняв три влади — законодавчу, виконавчу, судову — і
  стверджував,що в умовах свободи неприпустиме поєднання цих влад і
  здійснення їх однією особою або одним органом,Таке поєднання, на його
  думку, як звичайно призводило до сваволі,Тому Монтеск`є вважав за
  необхідне, щоб зазначені три влади здійснювались різними органами,Водночас
  він визнавав розподілені влади в принципі рівнозначущими і серед них не
  виділяв жодної, яка б наділялась якістю верховенства по відношенню до інших
  влад,Розвиваючи своє вчення про розподіл влад, Монтеск`євисунув положення
  про необхідність їх взаємодії і взаємної зрівноваженості,Він писав про
  таку взаємодію влад, за якої останні стримують одна одну і узгоджено
  просуваються до спільної мети,При цьому Монтеск`є вказував на неможливість
  практичного розмежування їх настільки, щоб це зовсім виключало втручання
  однієї влади в діяльність іншої,Сформульоване Монтеск`є вчення про розподіл влад заклало підвалини
  конституційного принципу, котрий був визнаний в державно-правовій теорії і
  практиці ряду країн вже наприкінці XVIII ст,Найбільшою мірою це вчення
  було сприйнято творцями конституції США 1787р., чинної й до сьогодні,Ідеї
  розподілу влад були покладені в основу її тексту і відповідної організації
  державного механізму, хоча в самому конституційному тексті словосполучення
  ”розподіл влад” не використовувалось,Юридична форма закріплення ідей
  розподілу влад тут має вигляд функціонального визначення кожного з вищих
  органів держави (конгресу, президента, верховного суду) як органів, котрі
  здійснюють відповідно законодавчу, виконавчу і судову владу,Саме така форма закріплення ідей розподілу влад стала найпоширенішою в
  конституційній практиці країн світу.Лише у виняткових випадках розподіл
  влад прямо проголошується в конституційних законах,Сучасна характеристика розподілу влад у розвинутих країнах спирається
  на різні тлумачення їх змісту»