Учебная работа № 345200. Тема: Виды и формы предприятия общественного питания в г. Ярославле

Тип работы: Курсовая практика
Предмет: Технология пищевой промышленности
Страниц: 30
Год написания: 2016
Содержание

Введение 3
1. Виды и формы предприятий общественного питания 5
1.1 Классификация видов предприятий общественного питания 5
1.2. Особенности организации работы предприятий общественного питания 7
2. Обзор рынка общественного питания 14
2.1 Исследование рынка общественного питания в России 14
2. 2. Исследование рынка общественного питания г. Ярославля 20
Заключение 25
Список использованных источников 28
Стоимость данной учебной работы: 675 руб.

 

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант


  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


  Учебная работа № 345200. Тема: Виды и формы предприятия общественного питания в г. Ярославле

  Выдержка из похожей работы

  Форми існування мови. Загальні принципи виділення форм існування мови

  …….нації,
  літературна мова, типи літературної
  мови за виконуваними функціями,
  функціональні стилі, стан мови, зовнішня
  система мови (соціально-комунікативна
  система та її компоненти), мовна ситуація,
  види мовної ситуації, комунікативне
  середовище і її типи тощо).

  Форма існування мови — це одна
  з конкретних форм його структурної
  організації і функціонування в людському
  колективі.

  Форм прояву мовою
  свого соціального призначення — бути
  засобом спілкування — у мовах світу
  багато. Безліч форм існування мови
  зумовлено різноманітністю історичних,
  соціальних, культурних та інших життєвих
  умов і потреб соціумів, неповторністю
  конкретних обставин, у яких складається,
  розвивається й функціонує та або інша
  мова, задовольняючи комунікативні
  потреби суспільства в цілому і його
  окремих соціальних, суспільних,
  професійних, вікових, статевих груп.
  Незважаючи на принципово значну
  різноманітність структурного й
  функціонального втілення мови як засобу
  спілкування людей, є повторювані,
  найбільш типові форми його життя в
  суспільстві. Схожість функціонально-типологічних
  рис багатьох мов дозволяє виділити
  найголовніші форми існування мови й
  оперувати ними як одиницями. Набір і
  взаємодія цих функціонально-типологічних
  рис може характеризувати стан мовного
  життя того або іншого етносу, держави,
  географічного регіону, а при підключенні
  інших параметрів — лінгвістичний стан
  всього людства в певний момент його
  розвитку.

  На жаль, вивчення форм
  існування мови тільки починається. Ще
  немає загальноприйнятої термінології
  для самої цієї категорії — для її
  позначення вживають такі терміни, що
  до того ж не завжди однозначно розуміються,
  як „форма існування мови”, „мовне
  утворення”, „підсистема мови”,
  „компонент соціально-комунікативної
  системи”, „мовна єдність”, „ідіома”,
  „код”, „лінгвема” тощо. Не розроблено
  єдині принципи виділення форм існування
  мови й відмежування їх від інших, схожих
  і взаємодіючих з ними мовних явищ. Немає
  єдиного уявлення про зміст конкретної
  форми існування мови в різні історичні
  періоди, про співвідношення найбільш
  загальних і типових форм існування
  мови, їх ієрархію. Слабко розроблені
  питання типології окремих різновидів
  форм існування мови, наприклад, поки
  немає загальноприйнятих класифікацій
  соціальних діалектів, креольських мов,
  мов спеціального призначення (наприклад,
  ритуальних).

  Що ж таке „форма
  існування мови”? В. А. Аврорин
  запропонував таке визначення цьог