Учебная работа. Удосконалення міжнародних перевезень вантажів (на прикладі ТОВ 'Траверс-ЛТД')

Удосконалення міжнародних перевезень вантажів (на прикладі ТОВ ‘Траверс-ЛТД’)

РЕФЕРАТ

Дипломний проект на тему: «Удосконалення міжнародних
перевезень вантажів (на прикладі ТОВ «ТРАВЕРС — ЛТД»)».

Метою дипломного проекту є удосконалення процесу організації
перевезень вантажів у міжнародному сполученні.

об’єктом дослідження є організація та технологія міжнародних
перевезень вантажів. Предмет дослідження — діяльність транспортного
підприємства «ТРАВЕРС — ЛТД».

В дипломному проекті представлена характеристика діяльності
транспортного підприємства «Траверс — Лтд». Виходячи із поставленої мети в
дипломному проекті вирішувались наступні задачі:

аналіз діяльності підприємства «ТРАВЕРС — ЛТД»;

аналіз міжнародних перевезень вантажів;

вибір типу та марки автотранспортних засобів;

маршрутизація перевезень;

організація руху автопоїзда за рахунок удосконалення
маршруту;

розрахунок показників ефективності проектних рішень.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ
1. ЗАГАЛЬНА характеристика ОБ’ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ

.1
Характеристика транспортного підприємства «ТРАВЕРС-ЛТД»

.2
Аналіз рухомого складу підприємства «ТРАВЕРС — ЛТД»

.3
Аналіз замовників послуг підприємства «ТРАВЕРС — ЛТД»

.4
Основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства

.5
Аналіз передових транспортних технологій

РОЗДІЛ
2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ДОСТАВКИ ВАНТАЖУ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ

.1
характеристика міжнародного ринку транспортних послуг

.1.1
Проблеми та перспективи розвитку міжнародних автомобільних перевезень

.1.2
Роль України на міжнародному ринку транспортних послуг

.2
Основні напрямки міжнародних перевезень підприємства

.3
Технологія процесу доставки вантажів у міжнародному сполученні

.4
Товаротранспортна документація при міжнародних перевезеннях вантажу

РОЗДІЛ
3. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ

.1
Вибір ефективних автотранспортних засобів

.2
Вибір маршруту і подальша його оптимізація

.2.1
Розрахунок витрат на виконання міжнародних автомобільних перевезень Київ —
Берлін — Київ

.2.2
Розрахунок витрат на виконання міжнародних автомобільних перевезень Київ —
Берлін — Київ за удосконаленим маршрутом

.3 Пропозиції
щодо застосування приладу економії палива

РОЗДІЛ
4. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ

.1
Економічний ефект від вдосконалення маршруту

.2
Економічний ефект від впровадження пристрою економії палива

.3
Економічний ефект від прийнятих рішень

РОЗДІЛ
5. ОХОРОНА ПРАЦІ

РОЗДІЛ
6. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

ВИСНОВКИ

список
ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОКИ

ВСТУП

Відомо, що автомобільні перевезення займають перше місце
серед найбільш популярних способів доставки вантажів — в такий спосіб
перевозиться від сімдесяти до вісімдесяти відсотків вантажів.

У сучасних умовах гнучка, надійна, недорога транспортна
система, яка дозволяє здійснювати міжнародні перевезення, набуває вирішального
значення. Україна посідає важливе місце у мережі транспортних сполучень,оскільки
через її територію проходить кілька міжнародних транспортних коридорів, які
дають змогу в найкоротші строки спрямовувати вантажопотоки з Азії до Європи.
Розробляються нові проекти пасажиро — та вантажоперевезень. Зокрема, таким є
проект транспортного коридору Гданськ — Одеса (інакше Чорне море — Балтика),
яким здійснюватимуться залізничні та автомобільні перевезення.

З відкриттям цього сполучення першочергового значення
набуватимуть

комбіновані перевезення цінних вантажів. Сьогодні діє
Євро-азійський транспортний коридор, до складу якого входять поромні переправи
через Чорне і Каспійське моря, залізниці Закавказзя і Туркменістану. Діючою є
поромна переправа Скадовськ -Зонгулдак (Україна-Туреччина).

Перспективним напрямом розвитку транспортних зв’язків є
інтермодальні перевезення, зокрема між Каспійським, Чорним, Середземним морями
й Західною Європою, які вважаються продовженням уже існуючих транспортних
коридорів (за участю морських портів України, Румунії, Болгарії, Туреччини,
Греції, Албанії). Планується залучити до співпраці у сфері перевезень Грузію,
Азербайджан, Туркменію, Казахстан, а також внутрішні водні шляхи Росії.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА характеристика ОБ’ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ

.1 Характеристика транспортного підприємства «Траверс-Лтд»

Транспортне підприємство «Траверс-Лтд» знаходиться у місті
Києві за адресою Повітрофлотський проспект 72, займається міжнародними
автомобільними перевезеннями в країни ближнього зарубіжжя.

Транспортне підприємство «Траверс-Лтд» діє на ринку
транспортних послуг з 2001 року. Директор підприємства — Булах Володимир
Іванович.

Можна виділити декілька чітко виділених відділів на
підприємстві «Траверс — Лтд», а саме:

експлуатаційна служба АТП займається, перш за все, науковою
організацією транспортного процесу та ефективним використанням транспортних
засобів. Вона вишукує можливості для найбільш раціонального здійснення
перевезень з найменшими витратами. В цілому, на АТП служба експлуатації на
основі всебічного вивчення потреб покликана забезпечувати більш повне
задоволення потреб замовників;

технічна служба АТП приділяє головну увагу питань підтримки

транспортних засобів у технічно справному стані та
забезпечення розвитку виробничої бази, а також здійснює керівництво
матеріально-технічним постачанням підприємства.

Головними завданнями технічної служби підприємства є:

організація належного зберігання рухомого складу, що
забезпечує високу технічну готовність його до роботи, своєчасність випуску
автомобілів на лінію і прийом їх (гаражна служба);

розробка та вирішення питань, пов’язаних зі зміцненням
виробничо-технічної бази підприємства (головний інженер);

оперативне планування всіх видів ТО і ремонту автомобілів та
автомобільних шин, організація виконання цих робіт та контролю за їх якістю,
проведення технічного обліку та звітності по рухомому складу, автомобільних шин
і інших виробничих фондів (начальник ремонтної служби);

керівництво всією сукупністю робіт щодо забезпечення
нормального матеріально-технічного постачання підприємства, організації
зберігання, видачі та обліку палива, запасних частин та інших матеріальних
ресурсів, розробка та здійснення заходів щодо більш раціонального їх
використання (відділ постачання);

розробка і проведення організаційно-технічних заходів з
удосконалення процесів виробництва, впровадження нової техніки, охорони праці
та попередження аварійності.

Виходячи з перерахованих вище завдань технічна служба має
Право контролювати технічний стан рухомого складу, знімати його з експлуатації,
планувати і проводити профілактичні та ремонтні роботи, залучати до
матеріальної відповідальності за неправильну експлуатацію рухомого складу,
будівель, споруд, обладнання тощо, а також лімітувати витрати ПММ;

Важливе місце в господарському керівництві і поліпшення
якісних показників роботи підприємства приділяється економічній службі. На
основі систематичного аналізу роботи підприємства, автоколон та інших
підрозділів і виходячи з об‘ємних показників перевезень, їх ресурсного
забезпечення, економічна служба визначає шляхи, по яких повинні розроблятися
технічні та організаційні заходи, спрямовані на підвищення технічної готовності
рухомого складу та вдосконалення експлуатаційної та комерційної діяльності АТП
.

До складу економічної служби зазвичай входить бухгалтерія.
Цей відділ на чолі з головним бухгалтером проводить облік наявності коштів,
виділених у розпорядження АТП, їх збереження та рівня використання, організує
виконання фінансового плану, перевіряє фінансовий стан підприємства, проводить
велику оперативну роботу з організації розрахунків з клієнтурою, постачальниками
і фінансовими органами, організовує первинний облік витрат матеріальних
ресурсів і грошових коштів. Головний бухгалтер несе відповідальність за
доцільність і законність витрат коштів, та дотримання фінансової дисципліни.

Рис. 1.1 — Схема організаційної структури підприємства

Розглянувши вище згадані відділи підприємства можна зробити
висновки про те, що дана організаційна форма відповідає основним нормам
організації праці на транспортному підприємстві, так як вона включає усі
необхідні ланки для надання якісних послуг у свої сфері діяльності, а саме
вантажних перевезеннях.

1.2 Аналіз рухомого складу підприємства «Траверс-ЛТД»

До міжнародних перевезень допускаються автомобілі і причепи
(напівпричепи), що відповідають положенням Міжнародної Конвенції про дорожній
рух та Європейській угоді в частині роботи екіпажів транспортних засобів, які
обслуговують міжнародні автомобільні перевезення (ЕУТР), вимогам забезпечення
безпеки руху. Кожний автомобіль, причеп (напівпричеп) повинен бути
зареєстрованим в органах ДАІ і отримати свідоцтво про реєстрацію, а також
розпізнавальний знак держави Україна.

Транспортне підприємство «Траверс -ЛТД» має спеціалізований
рухомий склад: 22 сідельних тягачі з напівпричепами, з яких:

стандартних тентів 86 м3, вантажопідйомнійстю 20т;

два рефрижератори, вантажопійомністю 20т;

по 120 м3, вантажопідйомністю 25т.

Рухомий склад підприємства наведено в наведено в табл. 1.1.

Таблиця 1.1 — Рухомий склад «Траверс -ЛТД»

Назва

Марка

Тип кузова

Норма токсичності

Витрати пального на 100км, л.

Вантаж-ність, т.

Кількість авто на підприємстві

TGA 26.480 6X2 XXL

MAN

Сідель-ний тягач

Euro 4

27

20

3

TGX 18.440

MAN

Сідель-ний тягач

Euro 4

24

25

2

1844 LS ACTROS

mercedes -BENZ

Сідель-ний тягач

Euro 3

19,3

22

5

ACTROS 1846

mercedes -BENZ

Сідель-ний тягач

Euro 4

23

20

3

Actros 2650 LS

mercedes -BENZ

Сідель-ний тягач

Euro 3

21,5

25

4

XF 430

DAF

Сідель-ний тягач

Euro 3

30

25

2

XF 95 480

DAF

Сідель-ний тягач

Euro 3

27

20

1

6422А5-320

МАЗ

Сідель-ний тягач

Euro 3

23

20,2

2

Проводиться технічне обслуговування і поточний ремонт
власного транспорту. структура рухомого складу за вантажопідйомністю та за
марками автомобілів наведено на рис. 1.2-1.3.

Рис. 1.2 — структура рухомого складу підприємства за
вантажністю

Рис. 1.3 — структура підприємства за марками
рухомого складу

1.3 Аналіз замовників послуг підприємства «Траверс — Лтд»

Основними замовниками послуг підприємства на перевезення
вантажів у міжнародному сполученні є такі компанії: RABEN UKRAINE
(транспортно-експедиційна компанія), ТОВ «ЕСО-АВТОТЕХНІКС» (компанія по
дистрибуції запасних частин для автомобілів), DOEHLER UKRAINE (компанія з
виготовлення і продажу безалкогольних напоїв), ТОВ ТД Меркурій (продовольчі
магазини і гастрономи), RUUKKI UKRAINE (покрівельні та будівельні матеріали).

Коротка характеристика деяких з них.

. RabenGroup (Група Рабен) працює на європейському ринку вже
більше 75 років, пропонуючи комплексні логістичні послуги найвищої якості.

До складу Raben Group (Групи Рабен) входять фірми, що
працюють на території Німеччини, Голландії, Латвії, Литви, Польщі, України і
Естонії, а також Fresh Logistics, CJ International, Birkart Systemverkehre,
Raben Sea&Air.

Ресурси Рабен — це:

близько 4500 співробітників

тисяч квадратних метрів диференційованих складських площ

мережа постійних терміналів в Європі

сучасна інформаційна інфраструктура

близько 2700 сучасних транспортних засобів(Група Рабен) надає
послуги в сфері:

повне логістичне обслуговування

складування

міжнародна дистриб’юція

внутрішня дистриб’юція

повне логістичне обслуговування свіжих продуктів (від +2 до
+6°C): Fresh LogisticsInternationalSea&Air

Рабен є партнером для малих, середніх і великих фірм, які
вважають за краще для себе аутсорсинг логістичних послуг. Для і разом з ними
компанія створює і впроваджує сучасні рішення по оптимізації процесів
транспортування, складування і дистрибюції товарів.

. Компанія «Автотехнікс» заснована в 1994 р. З моменту
заснування компанія орієнтована на розвиток оптових продажів і побудова
довгострокових відносин зі своїми клієнтами.

Спеціалізація — дистрибуція запасних частин для автомобілів.
Швидко розвиваючись, компанія удосконалюєсвою роботу і розширює асортимент,
керуючись принципом «робити якість доступною». Сьогодні компанія займає одну з
провідних позицій на ринку запчастин Україні. «Автотехнікс» офіційний імпортер
більше 80 провідних світових виробників запасних частин, багато з яких є
визнаними лідерами в поставках на оригінальні конвеєри виробників автомобілів.
В асортименті фірми більше 200 000 найменувань запасних частин для легкових і
вантажних автомобілів виробництва Європи, Японії, Кореї та країн СНД, а також
для мотоциклів, картингів і спеціальної техніки.

. Група «Дьохлер Україна» — один з лідируючих світових
виробників фруктових концентрованих соків, фруктових наповнювачів, сумішей,
основ, інгредієнтів, емульсій, ароматизаторів та барвників для індустрії
напоїв, молочної промисловості та виробництва морозива. Рішення, які компанія
пропонує клієнтам, грунтуються набагаторічномудосвіді в області фруктів і
технологій. Технології групи «Дьохлер Україна»базуються на спеціально
розроблених ноу-хау і враховують всі аспекти виробничого процесу:

переробка вихідної сировини;

рецептурний сегментами.

Експорт
товарів: паливні брикети, ДСП, шпалери, паркет, дерев’яні піддони, козеїн технічний.
Питому вагу вантажів, що експотуються, наведено на рис. 1.4.

Рис. 1.4 — Питома вага вантажів, що експортуються
підприємством

Імпорт вантажів: будівельні матеріали, запасні частини,
харчові добавки, фрукти, пластик, косметика, продовольчі товари, канцелярські
товари, памперси, серветки.

Проаналізувавши дані діаграми можна зробити висновок про те,
що імпорт переважає у кількості типів вантажу даного підприємства.

Імпорт вантажів: будівельні матеріали, запасні частини,
харчові добавки, фрукти, пластик, косметика, продовольчі товари, канцелярські
товари, памперси, серветки. Питому вагу вантажів, що імпортуються, наведено на
рис. 1.5.

Рис. 1.5 — Питома вага вантажів, що імпортуються
підприємством

Проаналізувавши
дані діаграми можна зробити висновок про те, що імпорт переважає у кількості
типів вантажу даного підприємства.

1.4 Основні фінансово-економічні показники діяльності
підприємства

Фінансово-економічні показники діяльності транспортного
підприємства «Траверс-Лтд» наведено в табл. 1.2-1.3. та на рис. 1.6 -1.7.

Таблиця 1.2 — Доходи підприємства «Траверс-Лтд»

Роки

Дохід від реалізації продукції, тис.

Непрямі податки та інші відрахування, тис.

Чистий дохід від реалізації продукції, тис.

Інші операційні доходи, тис.

Разом чисті доходи, тис.

2006

4067,9

259,5

3808,4

144,8

3981,4

2007

5599,9

271,5

5328,4

885,6

6235,9

2008

6199

294

5905

774

6704

2009

4526,5

278

4248,5

964,5

5213

2010

5053,7

25,1

5028,6

1373,6

6402,2

Рис. 1.6 — Доходи підприємства «Траверс-Лтд» за 2006-2010рр.

Таблиця 1.3 — Витрати підприємства «Траверс-Лтд»

Роки

Витрати на оплату праці

Відрахування на соціальні заходи

Амортизація

Інші операційні витрати

Інші звичайні витрати

Податок на прибуток

Разом витрати

2006

89,1

33,5

105,0

2332,0

22,9

25,8

3896,2

2007

240,3

90,0

279,1

3168,3

23,4

6217,3

2008

340,0

125,0

278

2620,0

21,0

6943,0

2009

302,0

112,7

247,4

2647,4

5302,0

2010

359,5

132,3

203,0

3427,6

6292,7

Рис. 1.7 — Витрати підприємства «Траверс-Лтд»

1.5 Аналіз передових транспортних технологій

В умовах зовнішньоекономічної діяльності транспортний фактор
як кількісно визначений елемент у вартості продукції грає важливу, а в ряді
випадків вирішальну роль при обґрунтуванні доцільності тієї чи іншої
зовнішньоторговельної операції. При цьому транспорт і зовнішньоекономічна
діяльність знаходяться в тісному взаємозв’язку і взаємній обумовленості,
роблячи великий вплив один на одне. Так, підвищення продуктивності транспортних
технологій приводить до скорочення питомих транспортних витрат, сприяючи
розвитку зовнішніх економічних відносин, утягуючи в сферу міжнародних
економічних відносин нові і більш віддалені і складні ринки товарів. Разом з
тим збільшення масштабів зовнішньої торгівлі і концентрація вантажопотоків на
окремих напрямках дозволяють використовувати сучасні транспортні технології,
скорочуючи тим самим транспортні витрати на одиницю перевезеної продукції.

Одним з основних напрямків інновацій міжнародного
транспортного процесу є удосконалення структури міжнародних транспортних
систем. При створенні логістичної системи товароруху в міжнародному масштабі
виникають наступні проблеми:

регулювання і спрощення митних і технологічних процедур при
переході матеріальних потоків через границі;

уніфікація вимог, правил, тарифів, параметрів і стандартів до
технології і технічних засобів при збереженні суверенітетів і визнанні
державами пріоритетів міжнародних угод, що регулюють принципи логістики;

значні інвестиції в транспортні інфраструктури, зв’язані з
керуванням матеріальними й інформаційними потоками;

орієнтація на вільні ринкові відносини в сфері економіки і
при формуванні ринку транспортних послуг.

Відсутність міжнаціональних логістичних систем товароруху
приводить до багаторазових перевантажувальних операцій, тривалих затримок
вантажів і транспортних засобів на прикордонних станціях і, як наслідок, до
порушення термінів постачання, тобто негативно впливає на кон’юнктуру збуту.

Створення логістичних міжнародних систем товароруху зв’язано
з дорогими заходами. Товарний ринок багатономенклатурної продукції вимагає
створення мережі регіональних проміжних розподільних центрів у різних країнах.
Фахівцями підраховано, що збитки унаслідок відомої автономії і завзятого
захисту економічного суверенітету в країнах ЄС до кінця 80-х рр. складали
близько 400 млрд. дол. у рік.

До основних бар’єрів у логістичних системах товароруху
відносяться прикордонні переходи. В умовах Загального ринку практично
скасовується прикордонний контроль, скорочуються витрати за рахунок зменшення
штату прикордонних служб, знижуються витрати, обумовлені затримками вантажів у
процесі виконання прикордонних процедур. Сумарна економія від цих заходів
складає до 15 млрд. дол. у рік.

При побудові логістичних систем товароруху в рамках
загального економічного простору гармонізуються технологічні і технічні системи
в сфері перевезень. До них відносяться: граничні навантаження і довжина
вагонів, автомобілів, контейнерів, піддонів, провізні спроможності залізничних
і автомобільних магістралей.

таким чином, при побудові міжнародних логістичних систем
звертають увагу на наступні питання:

створення вільного ринку перевезень без утруднень у
відношенні його місткості і загрузки;

застосування тарифів, що плавають, рекомендованими органами
загального ринку;

розробка правил, здатних захищати загальний транспортний
ринок;

лібералізація транспортних процедур при переході вантажів
через границі держав-учасників загального ринку;

узгодження провізної спроможності магістрального транспорту і
продуктивності залізничних і складських пристроїв;

розвиток логістичних послуг у сфері перевезень вантажів, у
тому числі при комісуванні, пакуванні, маркуванні, збереженні, оформленні
замовлень тощо.

У сучасній інфраструктурі дорожнього руху дедалі важливішу
роль відіграють геоінформаційні та GPS-технології, які уже сьогодні дають
можливість забезпечити безпосередніх учасників дорожнього руху та всі ланки
керування транспортною системою необхідною оперативністю та якісною
просторово-часовою інформацією. Системами GPSM з GPS GSM моніторингом стеження
успішно оснащуються як автомобільний транспорт, так і спеціальна техніка. До
всього іншого дану систему стеження можуть встановлювати на річкових суднах,
залізничному транспорті, і навіть для моніторингу людей. Але найбільше
поширення ця система GPS моніторингу та контролю витрат палива отримала в
автомобільному транспорті.

Застосовуючи систему GPS для контролю транспорту, можна
досягти найбільшої ефективності від роботи підприємства. Компанії, які
займаються доставкою продуктів, поступово починають все більше впроваджувати у
свою роботу системи GPS моніторингу, так як вони значно поліпшують транспортну
логістику. Головним плюсом застосування GPS стеження в даній сфері — це
підвищення якості роботи та рівня обслуговування клієнтів.

Рис. 1.8 — Схема застосування GPS моніторингу транспорту

Методи контролю витрат палива в системах GPS моніторингу:

автономні системи, що працюють в режимі реального часу
(онлайн);

автономні системи, що працюють в режимі офлайн;

системи з абонплатою (програмне забезпечення та карти
знаходяться у клієнта);

системи з абонплатою (програмне забезпечення та карти
знаходяться в оператора, так званий WEB-інтерфейс).

Рис. 1.9 — Схема застосування контролю витрат палива в
системах GPS моніторингу

Ще одним методом скорочення витрат на паливно — мастильні
матеріали є застосування новітніх технологій що напряму зменшують витрату
палива під час роботи двигуна транспортного засобу, а саме встановлення на
автомобіль пристроїв що завдяки своєму впливу на паливо змінює його молекулярну
формулу тим самим покращуючи його згорання, оптимізацію подачі палива.

Також завдяки цим пристроям здійснюється контроль і
стабілізація фізико — хімічних показників мастила, об’єм вихлопних газів
зменшується до мінімуму що сприяє захисту навколишнього середовища.

Міжнародні перевезення займають чималу частину від
автомобільних перевезень взагалі. З’являється багато нових компаній —
перевізників які орієнтуються саме на міжнародні перевезення, адже вони є
найбільш вигідними, що забезпечує не дуже швидкий але стабільний розвиток
підприємств. Однією з таких компаній є транспортне підприємство «Траверс — Лтд
». Підприємство орієнтоване на міжнародні перевезення і веде активний розвиток
у цьому напрямку, незважаючи на труднощі у світовій економіці.

Компанія має досить просту організаційну структуру, що є
результатом

економії коштів на кількості персоналу і максимальної
ефективності організації роботи підприємства. Рухомий склад за своїми
технічними характеристиками відповідає європейським нормам, спеціалізований і
направлений на виконання різних специфічних задач.

Підприємство має налагоджену мережу замовників транспортних
послуг, що сприяє належній стабільності фінансових показників не зважаючи на
економічну нестабільність в країні.

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ДОСТАВКИ ВАНТАЖУ У МІЖНАРОДНОМУ
СПОЛУЧЕННІ

.1 характеристика міжнародного ринку транспортних послуг

В останні роки український ринок вантажоперевезень переживає
активний ріст, який обмежується лише можливостями транспортної інфраструктури.
У 2010 році ринок продовжував свій розвиток, при цьому попит на послуги
транспортних компаній і служб доставки в багатьох регіонах істотно випереджав
пропозицію. На ринку з’явилося безліч нових компаній, що пропонують послуги
транспортно-експедиторського обслуговування У 2010 році суттєво зросла
конкуренція між службами доставки і транспортними компаніями, що призводить до
поліпшення якості послуг, які надаються.

Основна тенденція на українському ринку вантажоперевезень —
це значне посилення конкуренції. Нові служби доставки і транспортні компанії,
що пропонують свої послуги споживачам. Найбільше посилення конкуренції
відбулося на ринку автомобільних вантажоперевезень, де спостерігаються найвищі
темпи зростання серед всіх видів перевезень. При цьому не всі транспортні
компанії можуть надавати послуги на належному рівні, в результаті чого на ринку
залишаються найбільш професійні гравці або відбувається укрупнення і злиття
різних служб доставки для того, щоб підвищити якість послуг,
транспортно-експедиторських послуг.

стала ще більш помітною тенденція українських транспортних
компаній до приведення своїх послуг у відповідність з європейськими та
міжнародними нормами. Крім того, все більша кількість служб доставки і
транспортних компаній починають приділяти пильну увагу не лише безпосередній
організації перевезення вантажів, але й наданню цілого комплексу транспортно-логістичних
послуг.

Автомобільні перевезення — найбільш популярний вид
перевезення вантажів. Його основні переваги:

економічність

швидка доставка

гнучке планування маршрутів

контроль вантажу під час перевезення

Виділяють також наступні типи вантажоперевезень:
внутрішньоміські, міжміські та міжнародні.

Вантажоперевезення: склад і структура послуг.

Сучасна діяльність різних організацій неможлива без тісної
співпраці з транспортними компаніями. Для багатьох з них своєчасна та якісна
доставка вантажів є одним з найбільш важливих факторів, що впливають на
стабільність і розвиток. Для приватних замовників належний рівень надання
транспортних послуг не менш важливий, оскільки він є запорукою спокою і
впевненості в дбайливості перевезення майна. Тому інтерес до представників
сфери вантажоперевезень зростає з кожним роком.

Сервіс у сфері транспортування пропонує не просто перевезення
генеральних або збірних партій вантажу, а також страхування об‘єктів, які
перевозяться, їх митне оформлення при необхідності, підготовку повного
комплексу документів на товар (товарно-транспортної накладної, рахунок-фактури,
вантажної митної декларації та сертифікатів відповідності).

Організації, що займаються вантажними перевезеннями, надають
своїм клієнтам все більш широкий спектр послуг, гарантуючи при цьому їх якість.
Шлях вантажу починається з розробки концепції та оптимального маршруту його
доставки, підготовки документації та розрахунку вартості перевезення. При цьому
визначаються необхідні транспортні та вантажні засоби, оформляються необхідні
дозволи, виконується моніторинг руху вантажу з моменту початку відвантаження до
моменту доставки його до місця призначення.

2.1.1 Проблеми та перспективи розвитку міжнародних
автомобільних перевезень

Незважаючи на визнання транспорту пріоритетною сферою
діяльності, яка повинна підтримуватися державою, фінансуватися і розвиватися,
щоб відповідати міжнародним стандартам на відповідному рівні, існує ряд
проблем, які гальмують розвиток автомобільного транспорту та процес євроінтеграції.

Для сучасного економічного стану України характерним є
підвищення ролі транспорту, який забезпечує життєдіяльність населення,
функціонування і розвиток економіки держави, збереження її обороноздатності,
можливість досягнення зовнішньоекономічних цілей країни. Проте розвиток цих
економічно вигідних перевезень стримується через нестачу сучасних вантажних
автомобілів, причепів та напівпричепів, придатних для експлуатації у Західній
Європі за своїми технічними та екологічними стандартами.

Автомобільний транспорт відіграє провідну роль, оскільки
відрізняється високою маневреністю і достатньою швидкістю доставки вантажів.

Дані про кількість перевезених вантажів за 5 років наведено
на таблицях 2.1. — 2.2 і діаграмах 2.1 — 2.2.

Таблиця 2.1 — Кількість перевезених вантажів за 2006 — 2010
рр.

Вид транспорту

Перевезено вантажів (млн. т)

роки

2010

2009

2008

2007

2006

Всіма видами транспорту

755,3

695,7

891

902,7

858,4

залізничий

432,5

391,2

498,8

512,5

476,8

автомобільний

158,2

140

186,6

169,7

154,8

водний

11,1

9,8

24,3

23

трубопровідний

153,4

154,6

186,8

196,1

203,7

авіаційний

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Рис. 2.1 — Кількість перевезених вантажів за 2006 — 2010 рік

Таблиця 2.2 — Вантажообіг за 2006 — 2010 рр.

Вид транспорту

Вантажообіг (млн. т/км)

роки

2010

2009

2008

2007

2006

Всіма видами транспорту

404572,9

380003,5

491746

496400

477200

залізничий

218037,6

195978

256867,7

262800

240600

автомобільний

38697,2

33866

37393,8

29400

25300

водний

9014,5

7927

15841,6

18000

18600

трубопровідний

138445,4

141880

181264,5

185800

192400

авіаційний

378,2

350

378,4

400

300

Рис. 2.2 — Вантажообіг за 2006 — 2010 рік

До головних проблем міжнародних автомобільних перевезень
можна віднести:

забрудненість навколишнього середовища;

аварійність;

високі витрати;

незадовільний стан дорожнього комплексу;

технічний стан автомобілів;

низька кваліфікація водіїв.

Окремо слід виділити вплив на перевезення вантажів
автотранспортом значне подорожчання паливно-мастильних матеріалів, підвищення
рівня мінімальної заробітної плати та значне зростання вартості інших
матеріальних ресурсів, які впливають на формування собівартості перевезень.

Проблеми міжнародного транспорту вирішуються в різних
міжнародних транспортних організаціях. Найбільше значення для розвитку
міжнародних автоперевезень має робота Комітету з внутрішнього транспорту
Європейської економічної комісії Організації об‘єднаних Націй, Європейської
Конференції міністрів транспорту, Міжнародного Союзу автомобільного транспорту,
Міжнародної Федерації експедиторських асоціацій, Координаційної транспортної
Наради Міністрів транспорту країн-учасниць СНД.

Шляхами вирішення проблем та покращення системи міжнародних
автомобільних перевезень є:

вдосконалення системи управління та контролю міжнародними
перевезеннями;

застосування жорсткої системи ліцензування;

забезпечення якісних умов виходу на ринок;

створення єдиної комплексної системи управління
дорожньо-транспортною безпекою;

державне фінансування;

залучення коштів страхових організацій;

наявність кваліфікованих кадрів;

застосування раціональних методів перевезення.

Різні міжурядові організації, а також окремі держави спільно
повинні уніфікувати норми, що регулюють відносини в сфері міжнародних
перевезень автомобільним транспортом. І тому для більш глибокої концентрації
міжнародних норм, що регулюють відносини в сфері міжнародних перевезень
автомобільним транспортом, необхідно прискорювати процес створення
універсальних міжнародних норм.

Україна, плануючи ввійти в загальноєвропейську транспортну
мережу, повинна прийняти принципи Європейської загальної транспортної політики,
адаптувавши їх до українських умов. Головна мета цієї політики — утворення
єдиного ринку транспортних послуг, підвищення ефективності функціонування
транспортних підприємств і об‘єктів транспортної інфраструктури, збільшення
безпеки перевезень, надійності і комфортності подорожей пасажирів і перевезень
вантажів.

Комплексне дослідження сучасного стану міжнародних перевезень
дозволило визначити ряд чинників, що істотно впливають на ефективність надання
транспортних послуг у міжнародному сполученні, а також сформулювати шляхи
вирішення існуючих проблем у даній сфері.

Досліджені проблеми автомобільного транспорту, що виникають в
умовах загострення економічної ситуації в країні, потрібно враховувати при
реформуванні транспортного сектору економіки. Збільшення інвестицій в галузь,
вдосконалення тарифної політики, розвиток міжнародних перевезень, реалізація
проектів будівництва доріг на умовах концесії, будівництво та ремонт доріг,
проведення ринкових реформ — все це сприятиме ефективному розвитку
автомобільної транспортної галузі. Особливо в процесі розвитку транспортного
потенціалу необхідно враховувати нові умови конкурентного господарського
середовища.

2.1.2 Роль України на міжнародному ринку транспортних послуг

Проблеми участі України в системі світових транспортних
послуг є найважливішою складовою державного оздоровлення економіки в умовах
кризи, а питання дослідження факторів, що впливають на ефективність
використання транзитного потенціалу держави — досить актуальні.

Транспорт є в Україні однією з пріоритетних галузей, у
розвитку якої зацікавлені не тільки українські учасники ЗЕД, а й іноземні
партнери, тому що найкоротші шляхи руху товарів проходять по території України.
Однак потенціал геополітичного становища України як "транспортного"
або "експедиційно-розподільчого" центру використовується на даний
момент не в повній мірі. Ситуація ускладнюється внаслідок негативного впливу на
світову транспортну систему економічної дестабілізації, яка як прояв кризи
відбивається на всіх галузях світового господарства. Таке положення в сучасній
зовнішньоекономічної діяльності країни відкриває великі можливості перед
українськими транспортними організаціями. Проте потенційно вигідне розташування
України не дає статусу транспортно-логістичного центру, поки ситуацію скоріше
можна характеризувати у зворотному ракурсі. Держави, з якими Україна може і
повинна співпрацювати, в силу свого геополітичного або навіть ресурсного
потенціалу все частіше вибирають для себе при проектуванні розподільчої мережі
шлях, фактично не проходить по території нашої країни.

Напрямками міжнародної інтеграції в галузі транспорту є:

послідовна гармонізація українського транспортного
законодавства, стандартів та транспортної документації до діючих на міжнародних
ринках транспортних послуг;

поетапне приведення законодавчої та нормативної правової бази
в галузі транспорту, в тому числі, на регіональному рівні, у відповідність до
норм і правил СОТ;

формування і розвиток спільного транспортного простору країн
СНД;

активну участь у створенні загальноєвропейського
транспортного простору;

розвиток співробітництва з ЄС з метою забезпечення ефективної
взаємодії транспортних систем України і Євросоюзу;

участь українських компаній і підприємців у створенні
спільних транспортних підприємств, а також у конкурсах і торгах з приватизації
транспортних підприємств;

розширення та поглиблення співробітництва України з
міжнародними організаціями і в реалізації міждержавних угод у галузі
транспорту, прийнятих на багатосторонній і двосторонній основі;

реалізація на вигідних для України умовах транспортних
проектів з іноземним технічним або фінансовою участю;

розвиток взаємодії в рамках регіонального співробітництва, з
метою реалізації транзитного потенціалу України;

участь в міжнародних транспортних проектах і програмах,
підтримка регіональних ініціатив, що відповідають національним інтересам
України.

Експорт транспортних послуг розглядається як важливої ​​складової
національного продукту України.

Експорт транспортних послуг розвивається в таких основних
напрямках:

розвиток використання транзитного потенціалу української
транспортної системи. Реалізація геостратегічної місії України як природного
моста між Європою та Азією;

збільшення частки участі українських транспортних організацій
у постачанні вітчизняних експортних вантажів на світові ринки;

підвищення частки українських транспортних організацій в
доставці імпортних вантажів, перевезення транзитних вантажів, вантажів третіх
країн та іноземних фрахтувальників.

Використання транзитного потенціалу Україна має бути не
тільки пріоритетом розвитку транспортної системи, але і самостійної точкою
зростання економіки.

Для підвищення рівня реалізації транспортного потенціалу
України необхідні:

участь України в розробці загальної стратегії розвитку мережі
міжнародних транспортних коридорів, що проходять за європейськими й азіатським
напрямками, в рамках формування нових транзитних магістралей континентального
значення;

державна підтримка транзитних проектів Україна на міжнародній
арені, формування вигідних для України міжнародних альянсів;

сприяння реалізації інвестиційних проектів, у тому числі
міжнародних, спрямованих на розвиток транзитних перевезень;

подальший розвиток логістичних технологій, інформаційних
систем, всієї інфраструктури транзитних перевезень з метою прискорення доставки
транзитних вантажів, забезпечення гарантій їх збереження, загального підвищення
якості сервісу;

технічна модернізація і вдосконалення економічних режимів у
повітряних транзитних коридорах, що проходять через повітряний простір України;

стимулювання створення українських мультимодальних транзитних
операторів;

розробка економічних механізмів залучення суб’єктів України і
приватних інвесторів до реалізації проектів, спрямованих на використання
транзитного потенціалу;

розробка за участю суб’єктів України проектів створення і
розвитку транзитних коридорів, які доповнюють базові міжнародні транспортні
коридори.

2.2 Основні напрямки міжнародних перевезень підприємства

Підприємство «Траверс-Лтд» має міжнародну направленість у
перевезеннях. Отже розглянемо основні маршрути, якими здійснюються рух
автомобілями компанії за кордон.

Маршрути в Польщу (Експорт):

Дніпропетровськ — Вроцлав (шпалери);

Рис. 2.3 — Маршрут Дніпропетровськ — Вроцлав

Кривий Ріг — Честахова;

Рис. 2.4 — Маршрут Кривий Ріг — Честахова

Київ — Козеніце (паливні брикети);

Рис. 2.5 — Маршрут Київ — Козеніце

Полтава — Лодзь (козеїн технічний).

Рис. 2.6 — Маршрут Полтава — Лодзь

Маршрути в Німеччину (Експорт):

Тростянець — Вольфсбург;

Рис. 2.7 — Маршрут Тростянець — Вольфсбург

Оржев — Ерфурт (ДСП).

Рис. 2.8 — Маршрут Оржев — Ерфурт

Маршрут в Бельгію (Експорт):

Тростянець — Дессель (паркет).

Маршрути з Польщі (Імпорт):

Козеніце — Київ;

Плоцьк — Київ (канцелярські товари);

Рис. 2.9 — Маршрут Плоцьк — Київ

Ключе — Київ (серветки);

Варшава — Київ.

Рис. 2.10 — Маршрут Ключе — Київ

Маршрути з Німеччини (Імпорт):

Берлін — Київ (прод. товари);

Штадтильм — Стоянка (косметика).

Маршрути з Нідерландів ( Імпорт):

Венло — Київ (харчові добавки);

Рис. 2.11 — Маршрут Венло — Київ

Венло — Дніпропетровськ (харчові добавки);

Венло — Одесса (харчові добавки).

Маршрути з Бельгії (Імпорт):

Антверпен — Київ (фрукти);

Рис. 2.12 — Маршрут Антверпен — Київ

Антверпен — Харків (фрукти);

Антверпен — Дніпропетровськ (фрукти);

Антверпен — Львів (фрукти);

Брюссель — Київ (пластик).

Маршрут з Чехії (Імпорт):

Яромер — Київ (памперси).

2.3 Технологія процесу доставки вантажів у міжнародному сполученні

Технологічний процес доставки вантажу автомобільним
транспортом, складається з наступних елементів:

подача транспортного засобу (ТЗ) під завантаження;

завантаження ТЗ;

оформлення товаросупроводжувальної документації на
перевезення вантажу;

митне оформлення вантажу (для міжнародних перевезень і
внутрішніх перевезень вантажів під митним контролем);

перевезення вантажу по території України (для внутрішніх
перевезень, експортних та імпортних перевезень, перевезень між третіми країнами
з транзитом через територію України);

зупинки ТЗ для відпочинку водія (екіпажу) від керування при
виконанні перевезень вантажу;

виконання процедур, пов’язаних з перетином державних кордонів
(для міжнародних перевезень);

перевезення вантажу по території іноземних держав (для
міжнародних перевезень);

митна очистка вантажу (для міжнародних перевезень і
внутрішніх перевезень вантажів під митним контролем);

розкредитація товаросупроводжувальної документації на
перевезення вантажу;

вивантаження ТЗ.

Це основні елементи перевезення вантажу, сюди не увійшли
операції, пов’язані з підготовкою ТЗ та екіпажу до рейсу, заїзди для заправки
ТЗ пальним та на мийки, простої ТЗ в чергах у вантажовідправника і
вантажоодержувача, митницях, прикордонних переходах тощо.

2.4 Товаротранспортна документація при міжнародних
перевезеннях вантажу

При виконанні перевезень необхідна наступна документація:

а) договір — це письмова угода між перевізником і замовником
транспорту на перевезення певного виду вантажу. Його складають на певний
проміжок часу і в ньому обумовлюються всі вимоги як зі сторони перевізника, так
і зі сторони замовника, а також відповідність сторін.

б) заявка — це документ, який подається в письмовій формі на
перевезення вантажу і реєструється диспетчером. Заявка подається перевізнику у
термін, визначений договором, але не пізніше як за 5 днів до перевезень.

в) подорожній лист — документ, в якому вказується прізвище
водія, людей, які супроводжують вантаж, марка автомобіля, причепа або
полу-причепа, їх державні номери. Вказується, також, графік роботи автомобіля
та водія, витрати пального, завдання водієві, а також підписи водія, механіка,
диспетчера та інших. На зворотній стороні подорожнього листа вказується
послідовність виконання завдання (де вказується кількість їздок, номери прикладених
товаротранспортних накладних і талонів замовника, маршрут руху, скільки
відпрацьовано годин, перевезено тонн, виконано ткм та інше), таксування та
результати роботи автомобіля і причепів (вказується витрати пального, час в
наряді, кількість їздок з вантажем, пробіг і т.д.).

Рис. 2.13 —
Подорожній лист

Реквізити подорожнього листа:

назва та номер документа, його серія, номер форми,
затвердження та штамп організації;

інформація про водія (прізвище, ім’я, по-батькові, №
службового посвідчення, клас) та транспорт (марка автомобіля, наявність
причепів, їх державні номери), а також прізвища супроводжуючих осіб;

робота водія та автомобіля за умови операції (виїзд,
повернення в гараж), вказання часу за графіком, нульовий пробіг, показ
спідометра, час фактичний;

рух пального, де вказується марка пального, код марки,
скільки видано, залишок при виїзді, поверненні, час роботи спецустаткування,
двигуна і підписи заправника, механіків, диспетчера;

завдання водієві, де вказується в чиє розпорядження поступає,
час прибуття, вибуття, кількість годин, звідки взяти, куди доставити,
найменування вантажу, кількість їздок з вантажем, відстань, скільки тонн
перевезти та сума трьох останніх;

підписи відповідальних осіб (водія, механіка, диспетчера та
інших), вказання стану автомобіля при поверненні (справний, несправний);

особливі відмітки;

графа послідовності виконання завдання з вказанням, відносно
№ їздки, номерів прикладених товаротранспортних накладних і талонів замовника,
кількості відпрацьованих годин, хвилин, кількості перевезених тонн, маршруту
руху (звідки, куди), підписи та печатки вантажовідправників, а також загальна
кількість їздок, ТТН (цифрами і прописом), підписи водія та диспетчера;

таксування;

графа результатів роботи автомобіля і причепів, де вказується
витрата пального (за нормою та фактично), час в наряді: всього (автомобіля,
причепа), автомобіля (у русі, у простої на лінії і по технічній несправності),
кількість їздок з вантажем, пробіг загальний (автомобіля, причепа) і з вантажем
(автомобіля, причепа), кількість перевезених тонн всього і, в тому числі, в
причепах, кількість виконаних ткм всього і, в тому числі, в причепах і зарплата
(її код і сума), а також вказуються коди марок автомобіля, причепів, кількість
автомобіледнів у роботі.

г) Товаротранспортна накладна (ТТН) — один з додатків до
подорожнього листа, в якому вказується П., І., по-б. водія, вид перевезень,
назви авто-підприємства, замовника, вантажовідправника, вантажоодержувача,
пункти навантаження/розвантаження, назва та адреса переадресування, наявність і
кількість причепів, їх державні номери. документ має графу, в якій вказується
номенклатура, назва продукції, товару або № контейнера, кількість, ціна та
інше. Також вказується сума відпущеного товару, посада і підпис особи, яка
дозволяє відпуск; дається інформація про вантаж, тару, пломбування, прізвища,
посада і підписи експедитора, людини, яка прийняла вантаж, одержувача. Також є
графа “вантажно-розвантажувальні операції”, в якій, відносно операції (навантаження
або розвантаження), вказуються виконавці роботи, спосіб операції (ручна,
наливочна, механічна тощо), час прибуття, вибуття, простою та інше.

Реквізити ТТН:

відправник (назва, адреса, країна);

отримувач (назва, адреса, країна);

місце розвантаження вантажу;

місце і дата навантаження;

документи, що додаються;

знаки і номера;

кількість місць;

ряд упаковки;

назва вантажу;

статичний номер;

вага брутто, кг;

об’єм, м3;

вказівки відправника (митна і інша обробка), вказана вартість
вантажу;

повернення;

умови оплати;

перевізник (назва, адреса, країна);

наступний перевізник (назва, адреса, країна);

оговорки і замітки перевізника;

особливі погоджені умови;

дата і місце складання накладної;

час прибуття під навантаження і час вибуття;

підпис і штамп відправника;

номер шляхового листа і дата його видачі;

прізвище водія;

підпис і штамп перевізника;

дата отримання вантажу;

підпис і штамп отримувача;

реєстраційний номер (тягач, напівпричеп), марка.

д) Талон замовника — один з додатків до подорожнього листа.
Цей документ складається з двох примірників, один з яких знаходиться у
замовника, а інший — у АТП. В ньому вказується № подорожнього листа коротка
інформація про перевезення вантажу.

Реквізити талона замовника:

номер форми документа, затвердження, назва, серія та № документа;
№ подорожнього листа та дата його отримання;

найменування АТП, марка автомобіля, причепа, їх державні
номери, найменування організації замовника, посада відповідальної особи;

графа, де вказується час прибуття та вибуття, показання при
цьому спідометра, прикладені ТТН та їх кількість, кількість їздок;

підпис та штамп замовника;

графа, де вказується розрахункова вартість, час оплати,
повний пробіг, кількість їздок, відправок, сума до сплати за виконані послуги;

підпис таксувальника.

е) книжка МДП — це документ для спрощення транзиту
перевезення

вантажів під митними пломбами і печатками в міжнародному
сполученні.

Видається на 45 днів, лише для одного перевезення.
Заповнюється лише на мові перевізника (відправника), можливий і переклад.
Перший лист заповнюється на англійській мові та французькій. Зелені і білі
листки відривні; зелені — на виїзд, білі — на в’їзд. Операція МДП може
здійснюватись через декілька митниць відправлення і отримання, але не більше
чотирьох. Не дозволяється використання алкогольних та тютюнових виробів.

Рис. 2.14 — книжка МДП

сертифікати, інвойси

ліцензійна картка — це дозвіл на в’їзд, транзит

свідоцтво про допуск до перевезень під митними пломбами і
печатками

зелена картка, страховка (вантажу, водія)

посвідчення водія

паспорт, віза

шайби тахографу.

Перелік документів, необхідних для здійснення митного
контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються
через митний кордон України.(ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України
від 01 лютого 2006 р. № 80).

Документи, обов’язкові для подання:

Митна декларація.

Рис. 2.15 — Митна декларація

Товарно-транспортний документ на перевезення (залізнична
накладна (УМВС (СМГС), ЦІМ (СІМ)), авіаційна накладна (Air Waybill), коносамент
(Bill of Lading) тощо.

Зовнішньоекономічний договір;

Рахунок (Invoice) або інший документ, який визначає вартість
товару;

Документи, необхідність подання яких визначається
нормативно-правовими актами Держмитслужби з урахуванням мети переміщення, виду
транспорту, документ контролю за доставкою товарів;

документи про надання фінансових гарантій;

ліцензія митного перевізника;

книжка МДП, книжка АТА, книжка СPD;

свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення
товарів під митними печатками і пломбами;

акти приймання-передачі (електроенергії, газу, нафти, аміаку
тощо);

посередницький договір;

документ на право провадження митної брокерської діяльності;

документи, що використовуються для визначення митної вартості
товарів;

документи, що визначають країну походження товарів;

документи, що містять відомості, необхідні для визначення
коду товару згідно з УКТЗЕД;

платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату
податків і зборів (обов’язкових платежів);

векселі (відповідно до законодавства);

документи, що підтверджують Право на застосування до товарів
пільгового режиму оподаткування;

документи, що підтверджують Право розпорядження, володіння чи
користування товаром та/або транспортним засобом;

заява підприємства для здійснення митного оформлення товарів
(у спрощеному порядку, для розміщення їх у митні режими, для подання
тимчасової, неповної, періодичної митної декларації);

документи, які відповідно до законодавчих актів видаються
державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення
товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

У даному розділі були розглянутий ринок транспортних послуг,
його проблематика і перспективи до розвитку. Проведений аналіз показав, що за
останні 5 років вантажообіг та кількість вантажів що перевозились, різко
знизились, адже причиною була неочікувана криза. З наведених діаграм також
видно що найбільш ефективним для масових перевезень вантажів є залізничний
транспорт. Причиною цього є низька собівартість перевезень цим видом
транспороту і робить його незамінним у перевезеннях на великі відстані.

Автомобільний транспорт у свою чергу має перевагу на коротких
дистанціях, тому його логічніше використовувати при перевезеннях на невеликі
відстані де він розкриває всі свої переваги у маневреності і економічності.
Була зазначена технологія перевезення вантажів, а також документація яка
супроводжує вантаж під час перевезення як в середині країни так і за її межами.
Отже з вище наведеної інформації можна зробити висновки що міжнародні вантажні
перевезення автомобільним транспортом є складною системою, яка потребує змін і вдосконалень
для покращення ефективності вантажообігу в країні і збільшення доходів від
перевезень.

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ У
МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ

.1 Вибір ефективних автотранспортних засобів

Визначення техніко — експлуатаційних характеристик вантажних
АТЗ.

Розрахунки здійснюємо по двох АТЗ:

сідельний тягач mercedes Benz 1844LS з напівпричепом Koegel
Cargo-MAXX SN 24 P 90;

сідельний тягач МАЗ-6422А5-320 з напівпричепом
МАЗ-931010-3011.

Номінальна вантажопідйомність:

Номінальна вантажопідйомність характеризує можливість ТЗ перевозити
максимальну кількість вантажу з огляду на його характеристики.

Питома об’ємна вантажопідйомність:

де — відповідно внутрішні довжина, ширина і висота кузова, м.

Питома об’ємна вантажопідйомність характеризує величину використання
внутрішнього об’єму кузова.

Коефіцієнт спорядженої маси:

Найменший радіус повороту:

Найменший радіус повороту характеризує маневреність
автомобіля. Цей показник враховується при здійснені маневрів ТЗ, щоб визначити
чи впишеться даний автомобіль в габарити дороги, поворотів і т.д. Враховується
також при розрахунку площ стоянок для ТЗ.

Контрольна витрата палива:

Даний показник характеризує технічний рівень даного автомобіля, і
розраховується експериментальним шляхом. Встановлюється заводом-виробником для
автомобіля, який рухається при постійній швидкості на дорозі з удосконаленим
покриттям для автомобіля повної маси.

Лінійна норма витрати палива характеризує витрати палива на 100 км
пробігу (визначається теоретично). В нашій країні цю норму призначає Кабінет
Міністрів України для кожної марки та моделі автомобіля (порожнього).

Обчислення загальної норми витрат палива на 100 км пробігу:

де L — пробіг, що дорівнює 100 км;

β — коефіцієнт використання пробігу автомобіля, β =
1;

γcт — коефіцієнт використання вантажності автомобіля, γcт=1;

коефіцієнт
врахування дорожніх умов руху,

Загальна норма витрат палива враховує лінійні витрати в залежності від
пробігу, а також витрати пов’язані з умовами руху і видом палива.

запас ходу по паливу:

Цей показник характеризує можливості автомобіля обходитись без
дозаправлення на протязі певного пробігу з урахуванням місткості паливного баку
ТЗ.

Питома витрата палива:

Питома витрата палива вказує на витрати палива на 1 ткм.

Питома потужність:

Питома потужність впливає на кількість витрати палива, та на
техніко-експлуатаційні показники ТЗ. Питома потужність являє собою відношення
максимальної потужності до повної маси ТЗ.

Максимальна швидкість руху:

Максимальна швидкість руху визначає технічний рівень даного ТЗ.

Коефіцієнт розподілу маси за осями, %:

Коефіцієнт розподілу маси по осям характеризує долю
навантаження, яка припадає на певну вісь автомобіля.

Визначити, до якої групи відносяться транспортні засоби (А
або Б), а також відповідність двигуна нормам «Евро».

Сідельні тягачі mercedes Benz 1844 з напівпричепом Koegel
Cargo-MAXX SN 24 P 90 та МАЗ-6422А5-320 з напівпричепом МАЗ-931010-3011
відносяться до групи А, тому що осьове навантаження менше 10 (18) та їх двигуни
відповідають нормам «Евро — 3»

Визначити собівартість перевезень 1т, 1 ткм

Вихідні дані для сідельного тягача mercedes Benz 1844 з
напівпричепом Koegel Cargo-MAXX SN 24 P 90:

Вартість автомобіля (Ца = грн, Цнп =283550 грн)

Вартість ДП ( Цп = 7 грн)

Технічна швидкість (для основного маршруту Vт = 25 км/год.,
для додаткового маршруту Vт = 60 км/год.)

Нормативний пробіг автомобіля до капремонту LH =500000 км

Вихідні дані для сідельного тягача МАЗ-6422А5-320 з
напівпричепом МАЗ-931010-3011:

Вартість автомобіля (Ца = грн. Цнп =163000грн)

Вартість ДП ( Цп = 7 грн)

Технічна швидкість (для основного маршруту Vт = 25 км/год.,
для додаткового маршруту Vт = 60 км/год)

Нормативний пробіг автомобіля до капремонту LH =500000 км

а) Вартість амортизації автомобіля на 1 км:

де  —
вартість АТЗ, грн.;н — нормативний пробіг автомобіля до капітального ремонту;

б) Вартість палива на 1 км пробігу:

в) Змінні витрати на 1 км пробігу:

де К1=1,4 — для вітчизняних і російських автомобілів;

К1=1,6 — для автомобілів західних країн.

г) Постійні витрати:

де К2=14 — для вітчизняних і російських автомобілів;

К2 =17 — для автомобілів західних країн.

д) Витрати на 1 км пробігу:

е)
Собівартість перевезень:

Визначення договірного тарифу.

а) Договірний тариф на перевезення 1т:

б) Договірний тариф 1 ткм:

Визначення показників енергетичної ефективності АТЗ

Розрахунки здійснюємо по двох АТЗ:

сідельний тягач mercedes Benz 1844 з напівпричепом Koegel
Cargo-MAXX SN 24 P 90;

сідельний тягач МАЗ-6422А5-320 з напівпричепом МАЗ-931010-3011.

Середнє значення коефіцієнта опору дороги:

Визначення коефіцієнта швидкості АТЗ в міському та
магістральному циклах:

Визначення коефіцієнта швидкості АТЗ на розрахунковому
маршруті:

Визначення паливного коефіцієнту пробігу АТЗ:

для міського циклу:

для магістрального циклу:

Визначення паливного коефіцієнту пробігу АТЗ на
розрахунковому маршруті:

Визначення показника енергетичної ефективності АТЗ в
розрахунковому маршруті:

для міського циклу:

для магістрального циклу:

Визначаємо показник коригування витрати палива:

Ψ=0,012

Визначаємо показник коригування швидкості:

Таблиця 3.1 — Значення техніко — експлуатаційних показників

Показники

Сідельний тягач mercedes Benz 1844LS з напівпричепом
Koegel Cargo-MAXX SN 24 P 90

Сідельний тягач МАЗ-6422А5-320 з напівпричепом
МАЗ-931010-3011

 

Вантажопідйомність, т

22,00

20,20

 

Споряджена маса, т

7,84 +6,8

9,8+6,2

 

Повна маса,т

44

44

 

Навантаження на осі, т: на передню вісь на задню
вісь

7,5 11,5

6,5 18

 

Радіус повороту, м

17

18

 

Навантажувальна висота, мм

1,17

1,3

 

Максимальна швидкість руху, км/год

90

93

 

Потужність двигуна, кВт

320

243

Контрольна норма витрат палива, л/100 км

20,3

25

Лінійна норма витрат палива, л/100 км

19,3

23

Габаритні розміри, мм

13660

Внутрішні розміри,мм

1362013620

об’єм паливного баку, л

350

Ціна транспортного засобу, грн.

1193050

624200

Договірний тариф, грн./ткм

1,51

1,05

3.2 Вибір маршруту і подальша його оптимізація

Для вибору маршруту обираємо напрям Київ — Берлін. Існуючий
маршрут в Берлін з Києва експлуатується на підприємстві «Траверс — Лтд». Його
відстань в обидві сторони становить 2790 км, проходить через пункт пропуску —
Устилуг. Основні точки маршруту Київ — Житомир — Рівне — Луцьк — Володимир —
Волинський — Люблін — Радом — Познань — Франкфурт — Берлін.

Рис. 3.1 — Схема маршруту Київ — Берлін, що використовується

Проведемо розрахунок витрат на даний маршрут.

3.2.1 Розрахунок витрат на виконання міжнародних
автомобільних перевезень Київ — Берлін — Київ

1) Загальна довжина маршруту (Lзаг) складається з суми пробігів по
кожній країні слідування.

міжнародний перевезення вантаж документація

де пробіг
по кожній відповідній території окремої країни, км

2)      Транспортна робота.

де маса
вантажу, т

пробіг
з вантажем, км

Витрати на паливо.

Розрахунок витрат на паливо регламентується Наказом Міністерства
транспорту України від 10 лютого 1998 року про Затвердження Норм витрат палива
і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті. Відповідно до п. 4.4.
цього наказу для бортових вантажних автомобілів і сідельних тягачів у складі
автопоїздів, автомобілів — фургонів та вантажопасажирських автомобілів, які
виконують роботу, що обліковується в тонно — кілометрах, нормативні витрати
палива розраховуються за формулою:

Для міжнародних автомобільних перевезень в теплу пору року
(інформація «Нормы расходатоплива и смазочных материалов на автомобильном
транспорте «Руководящий документ РЗ112194-0366-03»)

Логічно, що добуток витрати палива та ціни за літр палива,
дає значення грошових витрат на це паливо, проте, ця ціна, при здійсненні
міжнародних автомобільних перевезень, різна у кожній з країн через які пролягає
маршрут перевезення, що розглядається. Звідси є необхідність розділити витрати
палива по кожній країні через територію якої пролягає маршрут.

Наприклад, на території Польщі від сплати ПДВ і акцизу
звільняється паливо, що ввозиться в конструктивно встановлених паливних баках
для вантажних автомобілів, що використовуються в комерційних цілях. В Німеччину
дозволяється ввозити не більше 200 л.

Таблиця 3.2 — Розрахунок витрат на паливо (по країнах)

Умовні позначення

Україна

Польща

Німеччина

В прямому напрямку

Відстань км

529

766

100

Вага вантажу, т

20,20

20,20

20,20

Транс. робота, ткм

2020

Норма витрат, л

З урах. обмеж.,л

⃰717,33

251,35

В зворотньому напрямку

Відстань км

529

766

100

Вага вантажу, т

20,20

20,20

20,20

Транс. робот, ткм

2020

Норма витрат, л

З урах. обмеж.,л

⃰367,33

531,91

69,44

Сервісне технічне обслуговування доцільно виконувати на
спеціалізованих станціях. Окрім цього, однією з умов фірм — постачальників
автомобільної техніки є забезпечення власника автомобіля фірмовим технічним
обслуговуванням на вказаних постачальником станціях. Тільки при дотриманні
даної умови, а також при суворому виконанні правил експлуатації техніки, постачальник
надає певні гарантії. Тому витрати на сервісне ТО європейського виробництва
визначаються на основі розцінок спеціалізованих станцій. Розмір добових витрат,
що виплачуються працівникам, направленим у відрядження підприємствами,
установами та організаціями усіх форм власності (крім підприємств, установ та
організацій, що повністю або частково утримуються, не може бути нижчим ніж
норми добових витрат, установлених додатком до постанови Кабінету Міністрів
України від 11 липня 2002 р. N 977.

Таблиця 3.3 — Норми відшкодувань витрат на відрядження

Назва країни

Норма добових витрат

Україна

30 грн.

Польща

38 $

Німеччина

50$

Витрати пов’язані з оформленням оборотного рейу.

а) Книжка МДП

Книжка МДП — документ міжнародної гарантії доставки вантажу в
митницю призначення та сплати митних зборів і податків. Для дійсних членів
АсМАП 4-листова Карнет ТІR коштує 300 грн., 6-листова — 614 грн., 14- листова —
624грн. (вартість з ПДВ). Після одержання книжка дійсна протягом 60 днів без
права її продовження (плюс 1 день на одержання і 15 днів на повернення книжки).
Ціни взяті діючі на момент проведення розрахунків.

б) Страхування

Страхування TIRскладає СстрахTIR=104 грн.

Вартість «Зеленої Карти» становить: 533 грн./міс

в)Екологічний збір

Екологічні збори в країнах Європи закладені в плату за
дороги. В Україні у пункті пропуску сплачується Секолог.= 15,84 грн.

г) Митний збір

Відповідно до [законпунктах пропуску через державний кордон України» від від
26.12.2002] для вантажних автомобілів загальною масою від 20 до 40 т. єдиний
збір становить Смз= 10 € = 113 грн. Загальні витрати на оформлення:

Фірма надає кошти своїм співробітникам на покриття різних
витрат, пов’язаних з роботою, з розрахунку 100 грн./день перевезення

Загальногосподарські витрати.

Таблиця 3.4 — Розрахунок загальних витрат на виконання
оборотного рейсу

Розрахункові параметри

Автомобільне сполучення

Відстань навантаженої їздки, км

2790

Транспортна робота, ткм

28179

Витрати на паливо, грн.

23909

Витрати на мастильні матеріали, грн.

2390

Витрати на ТО, грн.

3720

Витрати на автомобільні шини, грн.

1898,32

Амортизація рухомого складу, грн.

2487,88

Витрати на оплату праці, грн.

1311,05

Витрати на оплату доріг, грн.

267,6

Стоянки, грн.

105,32

Витрати пов’язані з оформленням рейсу, грн.

1065,84

Інші витрати

450

Загальногосподарські витрати, грн.

5640

Розрахунок часу поїздки за маршрутом:

Відповідно до Міжнародної конвенції про робочий час та
відпочинок водіїв — міжнародників, водій автомобіля має Право рухатись 9 годин
на добу, при цьому робити 45 — ти хвилинну перерву через 4,5 години руху.

Рух по Україні — відстань 529 км

Швидкість руху — 90км /год

.05.2011 виїзд з Києва о 800

— 1230 проїжджаємо 405 км

-1315 — перерва 45хв

— 1435 — доїжджає 124 км до кордону з Польщею

Час оформлення документів 2 години 1435-1635

Час їздки по Україні — 8 години 35 хвилин.

Рух по Польщі — відстань 766 км

Швидкість руху — 80км /год

— 1945 — проїжджає 246 км

— 0645 — сон

— 1115 — проїжджає 360 км

— 1200 — перерва

— 1400 — доїжджає 160 км до кордону з Німеччиною

Час оформлення документів 30 хв. 1400 — 1430

Час їздки по Польщі становить — 21 години 25 хвилин.

Рух по Німеччині — відстань 100 км

Швидкість руху — 80км /год

— 1545 — проїжджає 100 км до м. Берлін.

Час їздки по Німеччині — 1 година 15 хвилин.

Загальний час їздки складає 31 година та 17 хвилини , тобто 1
доба, 7 години та 2 хвилини. Враховуючи час на простої та навантажувально —
розвантажувальні роботи, час оборотного рейсу складає 110 години та 34 хвилини,
тобто 4 доби 14 годин і 34 хвилини.

.2.2 Розрахунок витрат на виконання міжнародних автомобільних
перевезень Київ — Берлін удосконаленого маршруту

Маршрут проходить через пункт пропуску Ягодин, і перетинає
наступні пункти: Київ — Коростень — Ковель — Ягодин — Хелм — Люблін — Пулави —
Радом — Кепно — Черна — Берлін. Відстань складає 2708 км.

Рис. 3.2 — Схема удосконаленого маршруту Київ — Берлін — Київ

) Загальна довжина маршруту (Lзаг) складається з суми пробігів по
кожній країні слідування.

2)      Транспортна робота.

3)      Витрати на паливо.

Визначаємо ціну на паливо згідно з цінами на пальне в
різних країнах та обмеження ввезення пального в країни транзиту (Сп)

Таблиця 3.5 — Розрахунок витрат на паливо (по країнах)

Умовні позначення

Україна

Польща

Німеччина

В прямому напрямку

Відстань км

552

702

100

Вага вантажу, т

20,20

20,20

20,20

Транс. робот, ткм

2020

Норма витрат, л

З урах. обмеж.,л

⃰733,31

207,18

В зворотньому напрямку

Відстань км

552

702

100

Вага вантажу, т

20,20

20,20

20,20

Транс. робот, ткм

2020

Норма витрат, л

З урах. обмеж.,л

⃰383,31

487,47

69,44

Амортизація рухомого складу.

Витрати на оплату праці.

Відрахування на соціальні заходи, грн.:

Витрати на оплату доріг (Сдор, грн).

Витрати на оплату стоянок (Сст, грн.)

Таблиця 3.6 — Розрахунок витрат на виконання оборотного рейсу

Розрахункові параметри

Автомобільне сполучення

Відстань навантаженої їздки, км

2708

Транспортна робота, ткм

27350,8

Витрати на паливо, грн.

 

Витрати на мастильні матеріали, грн.

Витрати на ТО, грн.

Витрати на автомобільні шини, грн.

1842,52

Амортизація рухомого складу, грн.

2414,76

Витрати на оплату праці, грн.

1275,05

Витрати на оплату доріг, грн.

267,6

Стоянки, грн.

Витрати пов’язані з оформленням рейсу, грн.

1065,84

Інші витрати

459

Загальногосподарські витрати, грн.

Відповідно до Міжнародної конвенції про робочий час та
відпочинок водіїв — міжнародників, водій автомобіля має Право рухатись 9 годин
на добу, при цьому робити 45 — ти хвилинну перерву через 4,5 години руху.

Рух по Україні — відстань 552 км

Швидкість руху — 90км /год

.05.2011 виїзд з Києва о 800

— 1230 проїжджаємо 405 км

-1315 — перерва 45хв

— 1455 — доїжджає 147 км до кордону з Польщею

Час оформлення документів 2 години 1455-1655

Час їздки по Україні — 8 години 55 хвилин.

Рух по Польщі — відстань 702 км

Швидкість руху — 80км /год

— 1945 — проїжджає 201 км

— 0645 — сон

— 1115 — проїжджає 360 км

— 1200 — перерва

— 1345 — доїжджає 141 км до кордону з Німеччиною

Час оформлення документів 30 хв. 1345 — 1415

Час їздки по Польщі становить — 20 години 52 хвилин.

Рух по Німеччині — відстань 100 км

Швидкість руху — 80км /год

— 1530 — проїжджає 100 км до м. Берлін.

Час їздки по Німеччині — 1 година 15 хвилин.

Загальний час їздки складає 31 година та 2 хвилини , тобто 1
доба, 7 години та 2 хвилини. Враховуючи час на простої та навантажувально —
розвантажувальні роботи, час оборотного рейсу складає 110 години та 4 хвилини,
тобто 4 доби 14 годин і 4 хвилини.

3.3 Пропозиції щодо застосування приладу економії палива

POWER FUEL SAVER — високоефективний багатофункціональний
прилад для економії палива, що використовує високотехнологічний
мікропроцесорний метод контролю і управління.

В основі принципу роботи пристрою закладені хімічні і фізичні
особливості електроприладів, що об‘єднують суміжні теоретичні основи моторної
механіки і паливної хімії.

Багаторічні випробування показали, що пристрій може
застосовуватися для різних типів двигунів (дизельних, бензинових, що
використовують зріджений газ тощо), дозволяючи при цьому економити паливо,
продовжити термін експлуатації двигуна, зменшити токсичність вихлопних газів.

Виробник пристрою українська компанія “SMART BOY”, що
відносно недавно з’явилась на ринку але вже завойовує своїх клієнтів якістю
простотою застосування, а також помірними цінами на продукцію компанії.

Пристрій для економії палива D-POWER FUEL SAVER:

на 5-20% знижує витрату палива;

покращує динамічні характеристики автомобіля;

підходить для всіх типів двигунів (дизель, бензин, зріджений
газ);

може використовуватися в автомобілях, вантажівках, автобусах,
будівельної та сільгосптехніки, мотоциклах, човнах, катерах, генераторах і
т.д.;

значно подовжує термін служби акумуляторної батареї;

ефективно очищає двигун і систему подачі палива, перешкоджає
утворенню нагару;

уповільнює знос двигуна, продовжує термін його експлуатації;

покращує фізико-хімічні властивості мастила і дозволяє рідше
проводити його заміну;

полегшує запуск двигуна при мінусовій температурі;

стабілізує робоча напруга, підвищує якість електроживлення і
збільшує термін експлуатації електроприладів автомобіля;

знижує токсичність вихлопів, захищає навколишнє середовище;

є абсолютно безпечним, не утворює магнітного поля і
високочастотних випромінювань;

може використовуватися спільно з іншим додатковим
обладнанням;

не вимагає змін в електричному ланцюзі;

не потребує щоденного технічного обслуговування.

Ціна пристрою 1200 грн. Встановлення пристрою не потребує
обов’язкового втручання робітників автосервісу. Прилад може бути встановлений
власноруч водієм приблизно за 10 хвилин і саме ця особливість робить його ще
привабливішим.

Нижче на діаграмі наведені показники витрати палива МАЗ-6422А5-320
з напівпричепом МАЗ-931010-3011 до встановлення приладу D-POWER FUEL SAVER і
після.

Рис. 3.3 — Показники витрати палива МАЗ-6422А5-320 з
напівпричепом МАЗ-931010-3011

У даному розділі були визначені та розраховані
техніко-експлуатаційні характеристики автопоїздів, перший складається з
сідельного тягача mercedes Benz 1844LS з напівпричепом Koegel Cargo-MAXX SN 24
P 90, другий — МАЗ-6422А5-320 з напівпричепом МАЗ-931010-3011 для маршруту
довжиною 2708 км.

При визначенні собівартості перевезень і тарифу на
перевезення вантажу було встановлено що:

при перевезенні вантажу на великі відстані собівартість
перевезення однієї тонни вантажу значно зростає, а собівартість виконання 1ткм
транспортної роботи знижується;

договірний тариф на перевезення однієї тонни вантажу:

для тягача mercedes Benz 1844 з напівпричепом Koegel
Cargo-MAXX SN 24 P 90 складає 4111,12 грн./т.

для тягача МАЗ-6422А5-320 з напівпричепом МАЗ-931010-3011
дорівнює 2831,2 грн./т.

Отже, для подальших розрахунків необхідно обрати АТЗ
МАЗ-6422А5-320 з напівпричепом МАЗ-931010-3011, оскільки його показники
собівартості і тарифу є кращими для здійснення перевезень.

Також у даному розділі було обрано маршрут для удосконалення.
Я розрахував витрати на виконання маршруту, що використовується, а також
витрати на рейс з використанням нового прокладеного маршруту, що були занесені
в таблиці. В третьому підпункткті було запропоновано використання приладу
економії палива для виконання рейсів у міжнародному сполученні.

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ

.1 Економічний ефект від вдосконалення маршруту

Щоб розрахувати економічний ефект від прийнятих рішень по
вдосконаленню перевезень вантажів у міжнародному сполученні Київ — Берлін на
підприємстві «Траверс — Лтд» необхідно порівняти витрати при виконанні рейсу за
старим маршрутом та вдосконаленим.

Розрахуємо загальні витрати та собівартість для наявного
маршруту.

Загальні витрати на перевезення визначаються за наступною
формулою:

Розрахуємо загальні витрати за рік на цьому маршруті
враховуючи що автомобіль робить 22 рейси в рік.

Сріч = Сзаг ×
Nрейсів, грн (4.2)

Сріч = 43247,47 × 22
= 951444,34 грн

Собівартість перевезень визначається за наступною формулою:

а) собівартість перевезення за 1 км пробігу.

 (4.3)

б) собівартість перевезення за 1 ткм.

 (4.4)

Розрахуємо загальні витрати та собівартість для удосконаленого
маршруту.

Загальні витрати для удосконаленого маршруту.

Розрахуємо загальні витрати за рік на цьому маршруті
враховуючи що автомобіль робить 22 рейси в рік.

Сріч = 41170,06 × 22 = 905741,32 грн

Економічний ефект від зміни маршруту.

Ем = Сріч1- Сріч2, грн (4.5)

де Сріч1,Сріч2 — загальні витрати при використанні старого та
вдосконаленого маршруту відповідно.

Ем = 951444,34 — 905741,32 = 45703,02 грн.

4.2 Економічний ефект від впровадження пристрою економії
палива

У цьому розділі я пропоную зменшити витрати на перевезення за
рахунок встановлення на автомобіль, що використовується для маршруту Київ —
Берлін — Київ, пристрою який завдяки своїй роботі зменшує витрати пального на 5
— 20%.

Щоб визначити економічний ефект від впровадження пристрою необхідно
порівняти витрати на першому маршруті та на другому з урахуванням зменшених
витрат палива.

Так як пристрій знижує витрати на паливо на 5 — 20% , щоб
вирахувати економію на даному автомобілі було проведено випробування, і
результатом цього випробування був показник економії палива на 10 %.

Визначаємо ціну за витрачене пальне на маршрут з урахуванням
10% економії.

Спз = (Сп.пр. + Сп.зв.) ×
0,9, грн (4.6)

С (п)річ = 38319,78 × 22 =
843035,16 грн

Визначаємо економічний ефект від впровадження пристрою.

п = Сріч1 — С (п)річ, грн. (4.7)

де Сріч 1 — загальні річні витрати на існуючий маршрут.

п =951444,34 — 843035,16 = 108409,18 грн.

4.3 Економічний ефект від прийнятих рішень

Сумарний економічний ефект від прийнятих рішень вираховуємо
як суму двох економічних ефектів порахованих раніше.

Еріш = Ем + Еп (4.8)

Еріш = 45703,02 + 108409,18 =154112,2 грн.

Таблиця 4.1 — Показники ефективності маршрутів

Розрахункові параметри

Існуючий маршрут

Вдосконалений маршрут

Відстань навантаженої їздки, км

2790

2708

Транспортна робота, ткм

27350,8

Витрати на паливо, грн.

20255,28

Витрати на мастильні матеріали, грн.

Витрати на ТО, грн.

Витрати на автомобільні шини, грн.

1898,32

1842,52

Амортизація рухомого складу, грн.

2487,88

2414,76

Витрати на оплату праці, грн.

1311,05

1275,05

Витрати на оплату доріг, грн.

267,6

267,6

Стоянки, грн.

105,32

105,32

Витрати пов’язані з оформленням рейсу, грн.

1065,84

1065,84

Інші витрати

450

459

Загальногосподарські витрати, грн.

Загальні витрати (річні), грн.

951444,34

843035,16

Собівартість, грн./км

15,5

Собівартість, грн./ткм

0,77

0,7

У даному розділі були прораховані показники ефективності
впровадження рішень що були запропоновані щодо вдосконалення міжнародних
перевезень на прикладі маршруту Київ — Берлін.

Розрахунки показали що після вдосконалення маршруту, а саме
за його скорочення у відстані, економічний складав 45703,02 за рік.

Далі були проведені обчислення витрат на перевезення при
використанні приладу, що зменшує витрату пального. Економічний ефект від впровадження
цього приладу складає 108409,18 грн за рік, а сумарний економічний ефект від
усіх вдосконалень складає 154112,2 грн за рік.

Отже можна зробити висновок що усі впроваджені покращення що
були введені пішли на користь підприємству знизивши витрати і збільшивши при
цьому прибуток підприємства.

РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ

Охорона праці — це система правових, соціально-економічних,
організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних
заходів і засобів спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в
процесі праці.

Верховною Радою України 14 жовтня 1992 року було прийнято
законправа громадян
України з охорони праці, проголошено принцип державної політики в галузі охорони
праці, серед яких привертає увагу принцип пріоритету життя і здоров’я
працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності підприємства. За
Законом державне управління охороною праці здійснює Державний комітет України
по нагляду за охороною праці. Рішення цього комітету з питань охорони праці,
які входять до його компетенції, є обов’язковими для виконання всіма
міністерствами, іншими центральними органами державної виконавчої влади,
місцевою державною адміністрацією, місцевими Радами народних депутатів та
підприємствами.

Головною метою охорони праці є створення на кожному робочому
місці безпечних умов праці, умов безпечної експлуатації обладнання, зменшення
або повна нейтралізація дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів на
організм людини і як наслідок — зниження виробничого травматизму та професійних
захворювань.

Завдання охорони праці: звести до мінімуму вірогідність
небезпечних умов праці або захворювання працівників з одночасним забезпеченням
комфортних умов при максимальній продуктивності праці.

Адміністрація повинна пильно додержуватись встановлених
правил і норм по охороні праці, техніці безпеки і виробничій санітарії,
добиватись неухильного виконання всіма робітниками вимог охорони праці.

Законодавство з охорони праці вимагає від адміністрації
забезпечення необхідного технічного стану устаткування усіх робочих місць і
створення на них умов праці, які відповідають єдиним для народного господарства
чи міжгалузевим правилам по охороні праці.

Виробничі процеси, які реалізуються в автотранспортному
виробництві характеризуються складністю, наявністю чисельних шкідливих та
небезпечних факторів. Відомо, що сам транспортний засіб відноситься до
категорії засобів підвищеної небезпеки, а це обумовлює відповідні більш суворі
вимоги до поводження з ними як в умовах експлуатації, так і при технічному
обслуговуванні та ремонті автомобілів.

Дорожні транспортні засоби при виконанні транспортної роботи
є джерелом значних викидів, які шкідливо діють на навколишнє середовище і в наш
час породжують проблему, на рішення якої зосереджують свої зусилля практично
усі країни світу. У цьому зв’язку на міжнародному рівні поруч з іншими видами
проводиться значна організаційна робота, спрямована на зменшення або
попередження негативної дії автомобільного транспорту на навколишнє середовище
шляхом створення законодавчої бази з вимогами як до виробників, так і
користувачів дорожніми транспортними засобами. У складі міжнародної організації
з стандартизації ІСО є комітет, яким розроблено комплекс міжнародних стандартів
серії 14000 з екологічної безпеки.

Крім того, що транспортний засіб є джерелом шкідливих
речовин, підтримання та відновлення шляхом ремонту його працездатного стану
вимагає використання ресурсів, які можуть шкідливо діяти на організм працюючих.
Технологічні процеси технічного обслуговування та ремонту пов’язані з
шкідливими та небезпечними факторами виробництва. На галузевому та
міжгалузевому рівні попередження та мінімізація їх шкідливої і небезпечної дії
також поруч з іншими заходами забезпечується організаційними, зокрема шляхом
стандартизації вимог до безпеки, нормуванням та розробкою правил з охорони
праці на виробництві.

На автомобільному транспорті організація охорони праці
виконується згідно з типовим положенням про організацію праці по техніці безпеки
і виробничої санітарії на підприємствах і в організаціях, а також Правилами по
охороні праці на автомобільному транспорті. Відповідно цим документам спільне
керівництво по техніці безпеки і виробничої санітарії покладається на
начальника (директора) підприємства і головного інженера. Вони несуть
відповідальність за додержання законодавства по охороні праці, виповнення
правил і норм, інструкцій і рішень вищестоящих організацій по техніці безпеки і
виробничій санітарії на підприємстві.

Охорона праці водія.

Небезпечні та шкідливі фактори на робочому місці водія:

.наїзди проїжджаючих транспортних засобів.

.наїзди при щепленні або розщепленні автомобіля з причепом,
запуску двигуна.

.термічні фактори (пожежі, вибухи, опіки парою).

.злочинні дії пасажирів та інших осіб.

.падіння (піднятого кузова, перекидної кабіни автомобіля,
вивішеного на домкрат автомобіля).

.підвищений шум та вібрація.

.підвищення температури та швидкості руху повітря в кабіні
водія.

.наявність в кабіні водія шкідливих речовин (СО).

.осліплення.

При роботі на лінії водієві категорично забороняється
управляти автомобілем у стані навіть найлегшого алкогольного сп’яніння або під
впливом наркотичних засобів; передавати керування автомобілем особам, що
перебувають у нетверезому стані, або не зазначеним у шляховому листі;
самовільно відхилятися від маршруту, зазначеного в шляховому листі, якщо це не
викликається погіршенням дорожніх або кліматичних умов.

РОЗДІЛ 6. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

Кожен має Право на захист свого життя і здоров’я від
наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійних лих і на вимогу гарантій
забезпечення реалізації цього права від Кабінету Міністрів України, міністерств
і інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій,
органів місцевого самоврядування, керівництва підприємств, установ і
організацій незалежно від форм власності і підпорядкування.

Держава як гарант цього права створює систему цивільної
оборони, яка має на своїй меті захист населення від небезпечних наслідків
аварій і катастроф техногенного, екологічного, природного і військового
себе, свою сім’ю і надати допомогу таким, що
постраждав.

Необхідності цього вимагає саме життя, наша дійсність.
Науково-технічний прогрес значно збільшив можливості виробництва, але приніс з
собою техногенну і екологічну небезпеку для людини і навколишнього середовища.
Більшість регіонів держави підпадають під вплив небезпечних природних явищ. От
чому кожний з нас винен добре знати і уміти для збереження здоров’я і життя.

Система, задачі та керівництво Цивільної оборони України.

Систему Цивільної оборони складають:

органи виконавчої влади всіх рівнів, до компетенції яких
віднесені функції, пов’язані з безпекою і захистом населення, попередженням,
реагуванням і діями в надзвичайних ситуаціях;

органи повсякденного управління процесами захисту населення у
складі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих
державних адміністрацій, керівництва підприємств, установ і організацій
незалежно від форм власності і підпорядкування;

центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних
ситуацій і в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

курси і учбові заклади підготовки і перепідготовки фахівців і
населення з питань цивільної оборони;

служби цивільної оборони;

служби цивільної оборони;

сили і засоби, призначені для виконання завдань ГО;

фонди фінансових, медичних і матеріально-технічних ресурсів,
передбачені на випадки надзвичайних ситуацій;

системи зв’язку, сповіщення і інформаційного забезпечення.

Основними завданнями Цивільної оборони є:

попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного
великих пожеж і стихійних лих;

сповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайних
ситуацій в мирний і військовий час і постійне інформування його про наявну
обстановку;

захист населення від наслідків аварій, катастроф, великих
пожеж, стихійних лих і від застосування засобів поразки;

організація життєзабезпечення населення під час аварій,
катастроф, стихійних лих і у військовий час;

організація і проведення рятувальних і інших невідкладних
робіт в районах лиха і осередках ураження;

створення систем аналізу і прогнозування, управління,
сповіщення і зв’язку, спостереження і контролю за радіоактивним, хімічним і
бактеріологічним зараженням, підтримка їх в готовності до постійного
функціонування в надзвичайних ситуаціях мирного і військового часу;

підготовка і перепідготовка керівного складу цивільної
оборони, її органів управління і сил, навчання населення умінню застосовувати
засоби індивідуального захисту і діяти в надзвичайних ситуаціях.

Керівництво Цивільною обороною України відповідно її побудові
покладається на Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні
адміністрації, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм
власності і підпорядкування. Начальником Цивільної оборони України є
Прем’єр-міністр України, а його заступником — керівник центрального органу
виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій і в справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи; начальником цивільної оборони
Автономної Республіки Крим є Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
начальниками цивільної оборони відповідно до адміністративно-територіального
ділення України є голови місцевих державних адміністрацій; начальниками
цивільної оборони в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади,
на підприємствах, в установах і організаціях є їх керівники.

Виходячи з вимог нормативно-правової бази у сфері цивільної
оборони України, захисту населення і територій від можливих надзвичайних
ситуацій техногенного, природного, екологічного, соціально-політичного і
військового Право на:

достовірну інформацію у сфері цивільної оборони, захисту
населення і територій від ЧС;

сповіщення про загрозу виникнення і виникнення надзвичайних
ситуацій і про порядок дій по ним;

колективні і індивідуальні засоби захисту від наслідків
надзвичайних ситуацій;

підготовку до дій в умовах надзвичайних ситуацій;

часткову або повну компенсацію як потерпілим
матеріально-технічних або інших збитків унаслідок надзвичайної ситуації;

знати сигнали цивільної оборони і уміти діяти по ним.

ВИСНОВКИ

У даному дипломному проекті розв’язувались наступні задачі:

Аналіз діяльності підприємства.

Розрахунки і аналіз діяльності було проведено по даним
компанії ТОВ «ТРАВЕРС — ЛТД», що займається міжнародними перевезеннями і має
власний автопарк зі спеціалізованим рухомим складом досить непогано оснащеним
на сьогоднішній день. Підприємство на ринку перевезень вже 10 років і
зарекомендувало себе як надійного і якісного перевізника. За цей час було
напрацьовано клієнтську базу , що включає в себе як крупні міжнародні компанії
так і ті що розвиваються на нашому ринку.

Аналіз міжнародних перевезень вантажів.

Характеризуючи ринок міжнародних перевезень можна сказати, що
зараз

почався зріст кількості перевезених вантажів, а також і
вантажообіг, тобто міжнародні перевезення знову набувають популярності серед
загальної кількості перевезень.

Вибір типу та марки автотранспортних засобів.

Для маршруту було обрано найбільш ефективний рухомий склад
яким виявився сідельний тягач МАЗ-6422А5-320 з напівпричепом МАЗ-931010-3011.

Маршрутизація перевезень.

Основною задачою дипломного проекту було вдосконалення одного
з маршрутів підприємства, а саме зменшення витрат на перевезення шляхом зміни
прокладеного маршруту (зменшення довжини маршруту) і впровадження
паливо-економічних технологій.

Організація руху автопоїзда за рахунок удосконалення маршруту
і покращення паливо-економних показників.

Я прорахував витрати на перевезення за старим маршрутом і
вони

становили за рік 951444,34 грн. Витрати на вже удосконалений
маршрут за рік складають 905741,32 грн.

Розрахунок показників ефективності проектних рішень.

Виходячи з оцінки ефекту від впроваджених рішень можна
зробити висновок, що запропоновані зміни в маршруті і та інші зміни позитивно
впливають на розвиток підприємства. Економічний ефект від приянятих рішень
складає 154112,2 грн на рік.

список ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.      Международные
перевозки грузов: нормативная база. — М., 1996.

.        Новиков
Д.С. Транспорт в международных экономических отношениях. — М., 1984.

.        Плушников
К.И. Транспортно-экспедиторские операции. — М., 1997.

.        Саркисов
С.В. Транспорт и его использование в условиях рынка. — М., 1993.

.        Условия
международных перевозок. — К., 1993.

.        Дахно
І.І. Міжнародне економічне Право. — К.: центр навчальної літератури, 2006 — 272
с.

.        Левковець
П.Р., Марунич В.С. Міжнародні перевезення і транспортне Право: Навчальний
посібник. — 3-є видання, виправлене та доповнене. — К.: Арістей, 2005. — 292 с.

.        Вайчукович
В.Ф. и др. Грузовые автомобильные перевозки. — Минск: Высшая школа,1989. — 272
с.

.        Воркут
А. И. Грузовые автомобильные перевозки. — Киев. Вища школа, 1986. — 447 с.

.        Геронимус
В.Л. Экономико-математические методы в планировании на автомобильном
транспорте. — М.: Транспорт, 1982. — 192 с.

.        Бабушкін
Г.Ф. Технологія та організація транспортно- складських робіт на промисловому
транспорті. Навч. посібник. — К.: ІС ДО, 1993. — 192 с.

.        Міжнародні
автомобільні перевезення. Ч. I. Організаційні та правові аспекти: Учеб.
Посібник / За ред. Ю.С. Сухіна, В.С. Лукинський. — СПб.: СПбГІЕА, 2000. — 170
с.

.        Зайцев
Є.І. Все для перевезень вантажів. — СПб.: закон         Короткий
автомобільний довідник. Під редакцією Понізовкіна А.Н. — М.: АТ
"Трансконсалдінг", 1994 — 779 с.

.        Міжнародні
перевезення: питання і відповіді. — М.: АСМАП, 1994 -71 с.

.        Миколаїв
Д.С. Міжнародні торговельні перевезення. — М.: МДІМВ-Прес, 1995 -190 с.

.        Таблиці
найкоротших відстаней по іноземній території. — М.: АСМАП, 1994.123с.

.        Савін
В.І. Перевезення вантажів автомобільним транспортом: Довідковий посібник. — М.:
Видавництво "Дело І Сервіс", 2002. — 544 с.

.        Міжнародні
автомобільні перевезення. Ч. I. Організаційні та правові аспекти: Учеб.
посібник / Під ред. Ю.С. Сухіна, В.С. Лукинского. — СПб.: СПбГИЭА, 2000. — 170
с.

.        Зайцев
Є.І. Усі для перевезень вантажів. — СПб.: закон         Короткий
автомобільний довідник. Під редакцією Понизовкина А.Н. — М.: АТ "
Трансконсалдинг " , 1994 — 779 с.

.        Міжнародні
перевезення: питання й відповіді. — М.: АСМАП, 1994 -71 с.

.        Миколаїв
Д.С. Міжнародні торгові перевезення. — М.: МГІМО -Пресс, 1995 -190 с.

.        Таблиці
найкоротших відстаней по іноземної території. — М.: АСМАП, 1994.123с.

.        Савін
В.І. Перевезення вантажів автомобільним транспортом: Довідкове посібник. — М.:
Видавництво " Річ І Сервіс " , 2002. — 544 с.

.        краткий
автомобильный справочник НИИАТ. — 10-е изд., перераб. и доп. — М.: Транспорт,
1988. — 220 с.

.        Прейскурант
№13-01-02. Тарифы на перевозку грузов и другие услуги, выполняемые
автомобильным транспортом. — К.: Госкомцен УССР, 1989. — 55 с.

.        Единые
нормы времени на перевозку грузов автомобильным транс-портом и сдельные
расценки для оплаты труда водителей. — М.: Эконо-мика, 1988. — 41 с.

.        Справочник
инженера-экономиста автомобильного транспорта./Под общей ред. С.Л. Голованенко.
— М.: Транспорт, 1984. — 320 с.

.        автомобильные
транспортные средства./Под ред. Д.П. Великанова. — М.: Транспорт, 1977. — 326
с.

.        Говорущенко
Н.Я. основы управления автомобильным транспортом. — Харьков: Вышая шк., 1978. —
224 с.

.        Дегтярев
Г.Н. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном
транспорте. — М.: Транспорт, 1980. — 263 с.

ДОДАТОК

Вимоги до транзитних країн та країни призначення щодо проїзду
по їх території

Україна(Київ)

дозволена кількість ввозу палива: в об’ємі повної заправки
паливних баків

Грошова одинця: гривня

Вартість палива: 0,86 € за 1 л

Швидкість руху(км/год) — 90

Польща(Варшава)

дозволена кількість ввозу палива: в об’ємі повної заправки
паливних баків Грошова одинця: злотий

Вартість палива: 5,09 PLN або 1,287 € за 1 л

Швидкість руху (км/год.) — 80

Німеччина (Берлін )

дозволена кількість ввозу палива: 200 л

Грошова одиниця: євро

Вартість палива: 1,52 € за 1 л

Швидкість руху (км/год.) — 80

Учебная работа. Удосконалення міжнародних перевезень вантажів (на прикладі ТОВ 'Траверс-ЛТД')