Учебная работа. Міжнародна торгівля Канади

Міжнародна торгівля Канади

Вступ

Канада — країна-член великої сімки, друга найбільша країна світу. Це одна з 15 країн, ВВП якої перевищує 1 трлн. дол. Економіка країни представляє собою одну з найефективніших систем світу, де близько 3/4 населення задіяне у сфері послуг, третина — у сфері промисловості. Під час кризи 2008-2009 рр. макроекономічні показники Канади демонстрували найкращі позиції серед країн світу.

Тривале економічне зростання 1993-2007 рр., забезпеченість природними ресурсами та корисними копалинами, розробка та впровадження новітніх технологій у виробництво, щорічне зростання частки сфери послуг у національному виробництві — все це дає змогу Канаді займати провідні місця у світовій торгівлі.

Обєктом дослідження виступає зовнішня торгівля Канади. В ході роботи вирішуються наступні завдання:

відображення місця та ролі Канади у світовій торгівлі;

аналіз динаміки основних показників зовнішньої торгівлі країни;

дослідження зовнішньої торгівлі товарами Канади;

розкриття товарної та географічної структури експортно-імпортних операцій;

аналіз зовнішньої торгівлі послугами.

Інформаційну базу склали статистичні звіти Світової Організації Торгівлі, таблиці, аналітичні статті та щорічні звіти Національного агентства статистики Канади.

Самостійна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків і списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи складає шістнадцять сторінок.

1. Місце Канади у світовій торгівлі

Серед 50 найкрупніших країн-експортерів товарів Канада посідає 13 місце з долею 2,5% (457,6 млрд. дол.) Серед 50 найбільших імпортерів товарів Канада на 11-му місці із часткою 2,6% (456,4 млрд. дол.).

Серед 40 найкрупніших країн-експортерів послуг Канада посідає 18 місце з долею 1,8% (67 млрд. дол.) Серед 40 найбільших імпортерів послуг Канада знаходиться на 13-му місці із часткою 2,6% (90 млрд. дол.) [1].

Канада володіє великими запасами нафти і природного газу. Сьогодні країна є шостим за величиною виробником нафти. запаси нафти в Канаді є другими за величиною в світі і поступаються тільки Саудівській Аравії. Вони оцінюються в 178,9 млрд. барелів (13.21% світових запасів) [5]. В Альберті також знаходяться величезні запаси бітуму у вигляді бітумних пісків. Бітум може бути використаний для переробки на нафту в умовах зростаючих цін на нафту. Стрибок цін з 2006 спричинив значне зростання інвестицій і виробництва «бітумної нафти». У майбутньому, якщо ціни залишаться на колишньому рівні або продовжать зростати, Канада легко могла б стати найбільшим постачальників нафти в світі.

В Канаді зосереджені великі запаси корисних копалин. Провінція Онтаріо — найбільший у світі постачальник нікелю. У Квебеку розташовані великі поклади заліза, цинку і азбесту. Найбільший виробник заліза в Канаді — Ньюфаундленд і Лабрадор. Британська Колумбія — найбільший у країні виробник міді, а Нью Брансвік — цинку. Канада володіє найбільшими у світі запасами урану, що знаходяться в Саскачевані. Різноманітність корисних копалин Канади роблять її одним з найбільших світових експортерів продукції гірничодобувної промисловості.

Канада — це один зі світових лідерів в авіабудуванні і виробництві поїздів метро завдяки Bombardier Inc. Bombardier Aerospace — третій в світі виробник цивільних літаків після Boeing і Airbus.

Канада — один з найбільших у світі споживачів енергії на душу населення, в першу чергу, за рахунок своєї індустріалізованої економіки і суворого клімату взимку. Однак, всі провінції Канади, за винятком острова принца Едуарда, самі забезпечують себе електроенергію і виробляють її з надлишком, який експортується в США.

Сільськогосподарські землі займають приблизно 7% території Канади. Більше 75% цих площ розташовані в провінціях Центрального Заходу країни, які виробляють, в основному, пшеницю, саме одним з найбільших світових виробників якої і є Канада.

Близько 40% поверхні Канади покрито тайгою, що дозволяє їй бути найбільшим експортером лісу (і його похідних) і одним з найбільших в світі виробників паперу. Канада виробляє 78% кленового сиропу в світі, в основному, для США.

світовий торгівля зовнішній експортний

Таблиця 1. Показники зовнішньої торгівлі Канади за 2007-2011 рр., $ млрд.

показники20072008200920102011ВВП1566,01583,161538,831587,551628,30експорт463,1488,8369,3404,8457,6імпорт415,7443,8374,1413,8456,4сальдо торгівельного балансу47,445,0-4,8-9,01,2експортна квота29,5730,8724,0025,5028,10імпортна квота26,5428,0324,3126,0728,03коефіцієнт покриття стану балансу1,111,100,990,981,00

Можна побачити, що протягом вказаного періоду значення показників коливалися, і чітка тенденція розвитку зовнішньої торгівлі не прослідковується. Це пояснюється кризою 2008-2009 рр., яка обумовила значне падіння обсягів експорту і імпорту, але така динаміка є нормальною, адже за під час криз ВВП змінюється повільнішими темпами, ніж експорт і імпорт. Протягом всього періоду значення коефіцієнта покриття умов торгівлі та сальдо торгівельного балансу свідчать про відсутність значних розбіжностей в обсягах експорту та імпорту, тобто про збалансованість зовнішньої торгівлі, що вирізняє Канаду серед інших промислово розвинених країн, які є нетто-експортерами чи нетто-імпортерами.

З 2007 по 2011 рр. темп зростання ВВП в середньому щорічно складав 1,61%, а темп зростання експорту — 2,03%. Це є свідченням того, що кожного року все більша частка національного виробництва Канади обслуговує зовнішню торгівлю.

Протягом 2005-2011 рр. канадський експорт товарів в середньому щорічно зростав на 1%, експорт послуг — на 4%, в той час як за той самий період товарний імпорт в середньому щорічно зростав на 1,5%, імпорт послуг — на 14% [1].

2. Зовнішня торгівля товарами

2.1 Товарна та географічна структура експорту

На 2011 р. серед товарних груп найбільшу частку в експорті займають промислові товари і матеріали (25,57% або 117,1 млрд. дол.) та продукти енергетики (24,34% або 111,4 млрд. дол.). Серед першої групи найбільшу частку займає експорт металевих і неметалевих мінеральних продуктів (50,4% або 59 млрд. дол.) та основні хімікати, вироби з пластмас і каучуку (30,4% або 35,7 млрд. дол.). Одна з особливостей зовнішньої торгівлі Канади полягає у тому, що це одна з небагатьох розвинених країн, яка є нетто-експортером енергетичних ресурсів. Серед цієї товарної групи більше половини величини експорту припадає на нафту та сирий бітум (54,3 млрд. дол.). Експорт машин та устаткування на третьому місці за обсягом (80,6 млрд. дол.), в якому найбільшу частку займає експорт електронного та електричного обладнання і деталей (28,5% або 23,2 млрд. дол.) [2]. На рис. 1 можна побачити що протягом всього зазначеного періоду ці три товарні групи істотно випереджали решту.

Рис. 1 Частка товарних груп у сукупному експорті Канади за 2007-2011 рр.

Вказані дані демонструють промислову спрямованість експорту Канади, зокрема нової та новітньої продукції, а частка експорту енергоносіїв свідчить про енергетичну незалежність країни. Також слід зазначити, що за всі роки більше 90% канадських субєктів-експортерів знаходились у чотирьох провінціях: Квебек, Онтаріо, Британська Колумбія і Альберта [6, с.6].

Географічна структура канадського експорту представлена у таблиці 2. Дані таблиці свідчать про те, що експорт Канади в основному спрямований у США. Найменші обсяги канадського експорту спрямовані у країни СНД, Океанії та Центральної Америки.

Таблиця 2. Географічна структура експорту товарів Канади 2002, 2011 рр.

Регіон20022011$ млрд. частка,%$ млрд. частка,%Північна Америка347,6487,70346,4075,70Азія20,225,1045,309,90Європа19,825,0045,309,90Південна Америка2,380,606,411,40Ближній Схід1,980,504,120,90Африка1,190,303,660,80Океанія1,590,402,290,50Центральна Америка1,190,302,290,50Країни СНД0,400,101,830,40Світ396,40100,00457,60100,00

За всі роки якнайменш 80% канадського експорту товарів було спрямовано в Сполучені Штати. Це пояснюється членством обох країн у NAFTA та сприятливим географічним місцерозташуванням, що забезпечує якомога найвигідніші умови для торгівлі. Торгівля між країнами збільшилася приблизно на 50% з 1989, коли вступила в дію ФТА, по 1994, коли вступила в дію НАФТА. З тих пір обсяг зустрічних товаропотоків між двома країнами збільшився приблизно на 40%. Водночас, частка США у географічній структурі канадського експорту має тенденцію до зменшення (на 12% за вказані 7 років) [3].

Найбільше товарів експортується у США, країни ЄС (27), Китай, Японію та Мексику — на ці пять регіонів припадає більше 90% сукупного експорту товарів. Серед країн ЄС найбільшим партнером є Великобританія (більше 25% експорту в ЄС). Найнестабільнішими партнерами є країни Океанії та Близького сходу: при сприятливих економічних умовах темпи зростання експорту у ці регіони досягають найбільших значень, але в умовах кризи значно спадають.

2.2 Товарна та географічна структура імпорту

Найбільшу частку у товарній структурі канадського імпорту займають машин та устаткування (27,32% або 124,7 млрд. дол.), промислові товари і матеріли (21,47% або 98 млрд. дол.) та продукція автомобілебудування (15,62% або 71,3 млрд. дол.).

Серед першої групи найбільшу частку займає імпорт промислових машин, устаткування і деталей (34%), аудіо- і відео-обладнання та ін. електронне обладнання і частини (35,4%). Зауважимо, що імпортуються в основному комплектуючі, а готова продукція тих самих галузей експортується. З промислових товарів і матеріалів імпортується значний обсяг проміжних металевих виробів (28,5%). Серед третьої групи імпортуються в основному шини, двигуни та запасні частини транспортних засобів. Це знов-таки свідчить про те, що деталі в галузі автомобілебудування виготовляються переважно в інших країнах (Китай, Південна Корея), а готова продукція (легкові автомобілі та вантажівки та ін. транспортні засоби) йде на експорт.

Рис. 2. Частка товарних груп у сукупному імпорті Канади за 2007-2011 рр.

За даними рис. 2 можна побачити, що найменші обсяги імпорту припадають на продукцію лісового господарства, сільського господарства і рибальства. Також можна помітити, що динаміка показників імпорту по товарних групах свідчить про стабільність і виваженість імпортної політики Канади. Навіть за кризовий період значних коливань в імпорті не спостерігалося. Найбільше знизилися обсяги імпорту продуктів енергетики та автомобілебудування. Але забезпеченість країни власними енергоресурсами та падіння світового попиту на продукцію автомобілебудування у кризовий період цілком пояснюють таку динаміку.

Географічна структура канадського імпорту представлена у таблиці 3. Дані таблиці свідчать про те, що канадський імпорт, так само як і експорт, в основному забезпечується Сполученими Штатами. Найменші обсяги канадського імпорту спрямовані у країни СНД, Океанії та Центральної Америки.

Таблиця 3. Географічна структура імпорту Канади 2002, 2011 рр.

Регіон20022011$ млрд. частка,%$ млрд. частка,%Північна Америка234,2567,10255,1355,90Азія50,6214,5089,9119,70Європа46,0813,2061,6113,50Південна Америка5,241,5015,523,40Ближній Схід3,140,9013,693,00Африка3,140,9010,042,20Океанія1,750,503,190,70Центральна Америка2,440,702,280,50Країни СНД2,440,705,021,10Світ349,10100,00456,40100,00

Найбільше товарів імпортується зі США, країн ЄС (27), Китаю, Мексики та Японії. У 2011 р. на ці пять регіонів припадало 82% сукупного імпорту товарів, і цей показник є стабільним вже більше 10 років. Серед країн ЄС найбільшим партнером є Великобританія (23,4% імпорту з країн-членів ЄС). В останні роки швидкими темпами зростають обсяги імпорту з країн Африки (так, з Нігерії з 2009 р. імпорт збільшився на 303%, з Екваторіальної Гвінеї на 145%, з Анголи на 64%) та Південної Америки (Аргентина, Чилі, Перу) [4].

3. Зовнішня торгівля послугами

У 2000 р. експорт послуг Канади складав 2,67% (39,27 млрд. дол.) світового експорту послуг, у 2005 — 2,18% (54,42 млрд. дол.), у 2010 — 1,83% (67,43 млрд. дол.). Це є свідченням того, що темпи зростання канадського експорту послуг відстають від світових темпів. Водночас, спостерігається стійка тенденція до зростання обсягів експорту послуг.

Імпорт послуг Канади у 2000 р. складав 2,99% (43,59 млрд. дол.) світового імпорту послуг, у 2005 — 2,74% (64,91 млрд. дол.), у 2010 — 2,56% (89,96 млрд. дол.). Спостерігається стійка тенденція до зростання обсягів імпорту послуг з незначним відставанням від світових темпів зростання імпорту послуг.

На рис. 3 зображено динаміку зовнішньої торгівлі послугами Канади з 2000 по 2010 рр. Виходячи з графіку, можна побачити, що протягом всього періоду Канада має відємне сальдо торгівлі послугами з тенденцією до зростання розриву між імпортом і експортом.

Рис. 3. Динаміка зовнішньої торгівлі послугами Канади за 2000-2010 рр.

У 2010 р. найбільшу частку серед послуг, що експортується займають транспортні послуги (11,7 млрд. дол.) та поїздки (15,7 млрд. дол.). З 2005 р. ці показники щорічно в середньому зростають відповідно на 4% та 3% [6].

На категорію «інші послуги» припадає 44,6% сукупного експорту послуг Канади або 40,1млрд. дол. зі щорічним темпом зростання з 2005 р. 5%. До них відносяться: телекомунікаційні (1,7 млрд. дол.), страхові послуги (4,39 млрд. дол.), фінансові (3,31 млрд. дол.), компютерні та інформаційні (4,9 млрд. дол.), компютерне забезпечення (3,81млрд. дол.), роялті та ін. ліцензійні платежі (3,8 млрд. дол.), ін. бізнес послуги (18,3 млрд. дол.), культурні та рекреаційні послуги (2,2 млрд. дол.) [6].

У структурі імпорту транспортні послуги також посідають перше місце (56% або 20,4 млрд. дол. зі щорічним темпом зростання з 2005 р. 7%), на другому місці поїздки (33% або 29,6 млрд. дол. зі щорічним темпом зростання з 2005 р. 10%). «Інші послуги» складають решту 44,5% або 40,0 зі щорічним темпом зростання з 2005 р. 4%, серед яких: страхові (6,24 млрд. дол.), фінансові послуги (3,66 млрд. дол.), компютерні та інформаційні (2,9 млрд. дол.), компютерне забезпечення (1,92 млрд. дол.), роялті та ін. ліцензійні платежі (8,7 млрд. дол.), ін. бізнес послуги (13,39 млрд. дол.), культурні та рекреаційні послуги (2,6 млрд. дол.) [6].

Географічна структура свідчить про те, що зовнішня торгівля послугами Канади ведеться в основному з розвиненими країнами. Так, у структурі експорту на США, країни ЄС(27) та Японію припадало 71,9% сукупного експорту канадських послуг у 2010 р. Імпорт з тими ж регіонами у 2010 складав 73,7% [1].

Висновки

На основі проведеного дослідження зовнішньої торгівлі Канади можна зробити наступні висновки:

.Канада знаходиться в двадцятці країн з найбільшим зовнішньоторгівельним оборотом.

2.Сьогодні країна є шостим за величиною виробником нафти, запаси якої є другими за величиною в світі, це один зі світових лідерів в авіабудуванні, один з найбільших експортерів корисних копалин та виробників електроенергії енергії, найбільший експортер лісу і його похідних.

4.кожного року все більша частка національного виробництва обслуговує зовнішньоторговельні звязки.

5.Основні показники зовнішньої торгівлі свідчать про збалансованість зовнішньої торгівлі товарами країни, в той час як за всі роки імпорт послуг випереджав експорт.

6.Найбільшу частку в експорті товарів займають промислові товари і матеріали, продукти енергетики, машини та устаткування, в імпорті — машин та устаткування, промислові товари і матеріли та продукція автомобілебудування.

7.В зовнішній торгівлі послугами найбільшу частку займають транспортні послуги, поїздки та бізнес-послуги.

8.За останні 10 років більше 90% канадських субєктів-експортерів та імпортерів знаходились у чотирьох провінціях: Квебек, Онтаріо, Британська Колумбія і Альберта.

9.Більшість зовнішньоторговельних операцій здійснюється з розвиненими країнами ЄС, США, Китаєм, Мексикою та Японією.

10.Основним партнером Канади є Сполучені Штати, торгівля з якими покриває більше 75% експортно-імпортних операцій.

список використаної літератури

1. World Trade Organization International Trade Statistics / World Trade Developments 2011. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: www.wto.org/statistics

2. Exports of goods on a balance-of-payments basis, by product / Statistics Canada. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: #»justify»>. Foreign affairs and international trade of Canada. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: #»justify»>. Bilateral trade of leading traders / World Trade Organization International Trade Statistics 2011. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: www.wto.org/statistics

. All CIA World Factbooks 18 December 2003 to 18 December 2008 / Central Intelligence Agency. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://www.cia.gov/

6. Trade In Commercial Services 2010 / World Trade Organization International Trade Statistics. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: www.wto.org/statistics

. Canadian international merchandise trade: Annual review, 2011. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: #»justify»>. Imports, exports and trade balance of goods on a balance-of-payments basis, by country or country grouping / Statistics Canada. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: #»justify»>. Historical trends / World exports and imports of commercial services by region and selected economy, 2000-2010 / World Trade Organization International Trade Statistics. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: www.wto.org/statistics

Учебная работа. Міжнародна торгівля Канади