Учебная работа. Характеристика Малайзії

характеристика Малайзії

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Економічний факультет

Кафедра міжнародної економіки

Самостійна робота

з дисципліни «Міжнародна економіка»

Малайзія

студента ІІ-го курсу

спеціальності «Міжнародна економіка»

Викладач:

к.е.н., доц. Кузьома О.Ю.

Київ 2013 р

І. Показники зовнішньої торгівлі

Пп.Показники200720112012Обсяг експорту товарів Всього, млрд. дол. Темпи приросту, % до попереднього року176,211 10228,086 15219,799 -3,633Обсяг експорту послуг Всього, млрд. дол. Темпи приросту, % до попереднього року28,184 3035,886 1018,76 -52 Обсяг імпорту товарів Всього, млрд. дол. Темпи приросту, % до попереднього року146,982 12187,473 14188,167 0,37Обсяг імпорту послуг Всього, млрд. дол. Темпи приросту, % до попереднього року27,784 18 38,333 2020,75 -54,13Сальдо зовнішньої торгівлі, млрд. дол.29,42938,16629,642Зовнішньоторговельний оборот379,161489,778447,476ВВП, всього Темпи приросту, % до попереднього року180,714 6287,937 5303,527 5,41Експортна квота, %113,1%91,6878,6Імпортна квота, %96,8278,4268,83Основні торгові партнери в експорті товарів (перші 3 (із зазначенням частки кожного торгового партнера у загальному обсязі експорту товарів даної країни)1.США-15,6% 2.Сінгапур-14,6% 3.ЄС-12,9% 4.Японія-9,1% 5.Китай-8,8%1.Китай-13,1% 2. Сінгапур — 12,7% 3.Японія-11,5% 4.ЕС- 10,4% 5. США — 8,3%1.Сінгапур -13,6% 2. Китай -12,6% 3.Японія-11,8% 4.США -8,7% 5.Таїланд-5,4%Основні торгові партнери в імпорті товарів (перші 3 (із зазначенням частки кожного торгового партнера у загальному обсязі імпорту товарів даної країни))1.Японія-13,0% 2.Китай-12,9% 3.ЄС-11,9% 4.Сінгапур-11,5% 5.США-10,8%1.Китай-13,2% 2. Сінгапур — 12,8% 3.Японія-11,4% 4.ЕС- 10,4% 5. США — 9,7%1.Китай-15,1% 2. Сінгапур — 13,3% 3.Японія-10,3% 4. США — 8,1% 5.Таїланд-6,0%Основні торгові партнери в експорті послуг (перші 2 (із зазначенням частки кожного торгового партнера у загальному обсязі експорту послуг даної країни))-1.АСЕАН — 35,5% 2.Країни Близького сходу — 23,4% 3. Австралія — 10,1% 4. США -10%-Основні торгові партнери в імпорті послуг (перші 2 із зазначенням частки кожного торгового партнера у загальному обсязі імпорту послуг даної країни)) — -Основні експортні товари (зазначити перші 3 позиції за найбільшою часткою у загальному обсязі експорту товарів даної країни)1.Електричне та електронне обладнання-43% 2.Товари хімічної промисловості-5,9% 3. Сира нафта-5,6% 4.Пальмова олія-5,5% 5.Продукти нафтопереробки-4,2%1.Електричне та електронне обладнання-34,1% 2.Пальмова олія-9,3% 3.Зріджений газ-7,2% 4.Товари хімічної промисловості-6,8% 5.Продукти нафтопереробки-6,8%1.Електричне та електронне обладнання-32,9% 2.Пальмова олія-7,99% 3.Зріджений газ-7,9% 3.Продукти нафтопереробки-7,3% 5.Товари хімічної промисловості-6,6%Основні імпортні товари (зазначити перші 3 позиції за найбільшою часткою у загальному обсязі імпорту товарів даної країни)1.Електричне та електронне обладнання-41% 2.Механічне обладнання, деталі та запчастини-8,2% 3.Продукція хімічної промисловості-7,6% 4.Вироби із металів-5,6% 5. Залізо та вироби зі сталі-5,4%1.Електричне та електронне обладнання-31,1% 2.Механічне обладнання, деталі та запчастини-8,2% 3.Продукція хімічної промисловості-8,9% 4.Продукти нафтопереробки-6,0% 5.Транспортне обладнання-5,3%1.Електричне та електронне обладнання-28,8% 2.Механічне обладнання, деталі та запчастини-8,7% 3.Продукція хімічної промисловості-8,6% 4.Продукти нафтопереробки-8,2% 5.Транспортне обладнання-6,5%Основні послуги, що експортуються (зазначити перші 2 позиції за найбільшою часткою у загальному обсязі експорту послуг даної країни)1.Транспортні-25% 2.Туристичні-45,8% 3.Інші комерційні послуги-29,2%1.Транспортні-17,2% 2.Туристичні-39,9% 3.Інші комерційні послуги -42,9%1.Транспортні-17,3% 2.Туристичні-39,7% 3.Інші комерційні послуги -43%Основні послуги, що імпортуються (зазначити перші 2 позиції за найбільшою часткою у загальному обсязі імпорту послуг даної країни)1.Транспортні-39,5% 2.Туристичні-18,9% 3.Інші комерційні послуги-41,6%1.Транспортні-38,1% 2.Туристичні-22,9% 3.Інші комерційні послуги -39,0%1.Транспортні-32% 2.Туристичні-28% 3.Інші комерційні послуги -40%Місце країни у світовій торгівлі (зазначити рейтинг по експорту та імпорту товарів, послуг) Товари: експорт імпорт Послуги: експорт імпорт 19 25 30 30 24 27 32 19 24* 27* 31* 18**прогнозні показники

Малайзія — це країна, що займає чільне місце у світовій торгівлі: за експортом та імпортом товарів і послуг вона входить до тридцятки найбільших торговельних держав світу. У 2011 р. за експортом та імпортом товарів у світі країна займала 24 та 27 місця відповідно, за експортом та імпортом послуг — 32 та 19.

За період 2007-2012 рр. обсяги експорту та імпорту товарів Малайзії зросли на 22% та 28% відповідно. Темпи приросту зовнішньої торгівлі товарами в 2012 році значно впали із попередніми показниками 2007 і 2011 рр. (темпи приросту експорту та імпорту товарів у 2007 р. становили 10% та 12%, у 2011 р. — 15% та 14% відповідно). У 2012 році експорт товарів зменшився на 3,6%, а в торгівлі послугами спостерігався спад — 52% в експорті послуг та 54% в імпорті. Падіння експорту послуг відбувалось значно швидше, аніж падіння імпорту, що ще у 2011 р. зумовило появу негативного сальдо торгівлі послугами.

У вартісному вираженні обсяги експорту товарів у 2012 р. становили 219,8 млрд. дол. США (2007 р. — 176,2 млрд. дол. США, 2011 р. — 228 млрд. дол. США), обсяги експорту послуг — 18,76 млрд. дол. США (28,2 млрд. дол. США і 35,9 млрд. дол. США відповідно). Обсяги імпорту товарів становили 146,9 млрд. дол. США, 187,5 млрд. дол. США та 188,2 млрд. дол. США у 2007, 2011 та 2012 роках відповідно. Обсяги імпорту послуг — 27,8 млрд. дол. США, 38,3 млрд. дол. США, 20,75 млрд. дол. США відповідно у 2007, 2011 та 2012 роках.

Сальдо зовнішньої торгівлі Малайзії протягом 2007-2012 роках залишалося позитивним (2007 рік — 29,4 млрд. дол. США, 2011 — 38,2 млрд. дол. США, 29,6 млрд. дол. США). Однак, у 2012 році спостерігалось падіння сальдо зовнішньої торгівлі на близько 11 млрд. дол. США, зумовлене перевищенням падінням експорту товарів і зростанням імпорту товарів, а також суттєвим негативним сальдо торігвлі послугами.

Зовнішньоторговельний оборот у 2012 р. склав 447 млрд. дол., що менше у порівнянні з минулим роком близько на 8,6%. Зменшення обсягів зовнішньої торгівлі та зростання ВВП на 5% у 2012 р. зумовило зменшення експортної та імпортної квот країни зі 113 та 97% у 2007 р. до 78,6 та 68,8% відповідно. Тим не менше, цей показник все ще досить високий і свідчить про високий ступінь інтегрованості Малайзії до світової економіки.

ВВП зріс з 2007 по 2012 рік майже вдвічі, що характерно для всіх країн регіону. У 2012 році темп зростання ВВП стабілізувався на рівні 5 %, тоді як у попередни роки середній показник приросту становив 6%.

Основними експортними ринками для малазійських товарів у 2012 р. були Сінгапур з часткою 13,6%, Китай -12,6%, Японія-11,8%, США -8,7%, Таїланд-5,4%. Основними партнерами по імпорту у 2012 році були Китай з часткою у імпорті Малайзії 15,1%, Сінгапур — 13,3%, Японія-10,3%, США — 8,1%, Таїланд-6,0%. У2007 р. в пятірку країн основних торговельних партнерів Малайзії входили за експортом — перше місце займали США — 15,6%, друге — Сінгапур — 14,6%, третє — ЄС — 12,9%, четверте — Японія — 9,1%, пяте — Китай-8,8%; за імпортом — прше місце займала Японія з часткою 13,0%, друге — Китай — 12,9%, третє — ЄС — 11,9%, четверте — Сінгапур — 11,5%, пяте — США-10,8%. Помітним є тренд до переорієнтації країни на торгівлю із азійськими партнерами. Поступово збільшується у взаємній торгівлі частка Китаю — у 2012 р. склала 15,1%, що пояснюється інтенсифікацією інтеграційних процесів у регіоні. На противагу цьому, зменшується частка Японії, визначальним фактором чого є ускладнення соціально-економічного Товарна структура торгівлі Малайзії не зазнала суттєвих змін протягом 2007-2012р. і характеризується високим рівнем диверсифікованості. У 2007 році основні статті експорту складали електричне та електронне обладнання — 43%, товари хімічної промисловості — 5,9%, сира нафта — 5,6%, пальмова олія — 5,5%, продукти нафтопереробки — 4,2%. основу імпорту у 2007 році становили електричне та електронне обладнання — 41%, механічне обладнання, деталі та запчастини — 8,2%, продукція хімічної промисловості — 7,6%, вироби із металів-5,6%, залізо та вироби зі сталі — 5,4%. Протягом 2007-2012 років товарна структура не зазнала суттєвих змін. Домінуючою групою товарів в експорті та імпорті залишається електричне та електронне обладнання, частка якого становила у 2012 р. 32,9 та 28,8% відповідно. Іншими статтями експорту у 2012 р. є пальмова олія-7,99%, зріджений газ-7,9%, продукти нафтопереробки — 7,3%, товари хімічної промисловості — 6,6%. Ці товари визначають спеціалізацію Малайзії у світовій торгівлі. В імпорті провідні позиції займали механічне обладнання, деталі та запчастини — 8,7%, продукція хімічної промисловості — 8,6%, продукти нафтопереробки — 8,2%, транспортне обладнання — 6,5%.

У торгівлі послугами велику роль відіграє стаття «Інші комерційні послуги». У 2012 р. спостерігалось суттєве скорочення у структурі торгівлі транспортних послуг — їх частка зменшилась до 17,3% з 40% у 2007 році, і збільшення частки туристичних послуг — до 28% з 19% у 2007 році.

ІІ. Показники платіжного балансу

Пп.Показники200720112012Сальдо торгового балансу, млрд. дол.37,748,439,7*Сальдо балансу поточних операцій 29,731,7718,2*Прямі іноземні інвестиції (сальдо), млрд. до країни з країни 8,6 11,31 11,97 15,26 12,01 15,31Портфельні іноземні інвестиції (сальдо), млрд.5,359,9-Сальдо балансу операцій з капіталом і фінансових операцій, млрд. -35,67,2-4,0*Офіційні валютні резерви, млрд. дол.101,3133,6139,7**прогнозний показник МВФ

малайзія зовнішня торгівля платіжний експортний

Малайзія має позитивне сальдо платіжного балансу. Сальдо балансу поточних операцій протягом 2007-2012 р. було позитивним і складало 29,7, 31,77 та 18,2 млрд. дол. у 2007, 2011 та 2012 роках відповідно. У 2012 р. воно помітно скоротилось — на близько 11 млрд. дол., визначальним чинником чого виступає зменшення торговельних операцій країни.

Малайзія є інвестиційно привабливою країною і входить до двадцятки найбільш перспективних країн-реципієнтів ПІІ за оцінкою ЮНКТАД. Однак протягом останніх років виступає чистим донором інвестицій, що є характерним і для інших країн регіону Південно-Східної Азії. Чистий відтік ПІІ у 2011 р. склав 3,29 млрд. дол.

Сальдо балансу операцій з капіталом і фінансових операцій Малайзії в останні роки відємне. Лише у 2011 р. воно було позитивним і склало 7,2 млрд. дол. За прогнозами МВФ воно мало відємний характер.

Країна виступила реципієнтом портфельних інвестицій у 2011 р.: позитивне сальдо становило 9,9 млрд. дол.

Офіційні золотовалютні резерви Малайзії демонструють тенденцію до зростання. У 2011 р. вони складали 133,6 млрд. дол., а в 2012 р. — 139,7 млрд. дол.

Учебная работа. Характеристика Малайзії