Учебная работа № /7558. «Курсовая Бельгия в мировой торговле

Учебная работа № /7558. «Курсовая Бельгия в мировой торговле

Количество страниц учебной работы: 0
Содержание:
Вступление………………………………………………………………………. 3
I глава. Значение внешней торговли для социально-экономического
развития Бельгии………………………………………………………… 5
II глава. Динамика внешнеторгового оборота………………………………… 7
2.1 Основные показатели динамики экспорта и импорта………… … 7
2.2 Индексы во внешней торговле Бельгии………………………… 11
III глава. Товарная и географическая структура…………………………. 12
3.1 Основные товарные группы………………………………………… 12
3.2 Важнейшие страны контрагенты. ………………………………….. 18
Заключение………………………………………………………………….. 23
Библиография………………………………………………………………. 24

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа № /7558. "Курсовая Бельгия в мировой торговле
Форма заказа готовой работы

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант


  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


  Выдержка из похожей работы

  Резерв зменшує балансову вартість цих засобів, понижуючи тим самим
  щорічні амортизаційні відрахування;

  Ø   відрахування на благодійність можуть
  списуватися на собівартість в розмірі до 6 % від прибутку;

  Ø   інвестиційні кредити, у формі прискореної
  амортизації допускаються тільки для дрібних підприємців (до 1988 р,для деяких
  видів інвестицій були певні податкові кредити,Але ця система в теперішній час
  відмінена);

  Ø   звільнення від податку інвестиційного доходу
  при умові, що такий дохід отриманий не в результаті володіння товарними
  запасами (досить важлива риса податкового законодавства),причому інвестору
  повинна належати частка, що складає не менше 5 % капіталу компанії,Це саме
  правило відноситься до часткової участі у розмірі не менше 5 % в зарбужних
  компаніях, якщо така компанія підлягає обкладанню податком на прибуток і
  часткова участь не носить форм портфельних інвестицій чи володіння товарними
  запасами,Частка в 25 % і більше в дочірніх компаніях у країнах ЄС також
  служить підставою для звільнення від податків, навіть, якщо інвестиції носять
  характер портфельних, якщо тільки дотримані дві інших умови;

  Ø   звільняються  від податків звичайно платник,
  компанія якого стає частиною іншої компанії в обмін на її акції;

  Ø   при певних умовах від податку звільняється
  дохід від зарубіжних джерел.

  В Нідерландах стало традицією попередньо обговорювати
  питання податкової політики між зацікавленими організаціями і компаніями,Це
  особливо результативно, якщо рішення інветора розмістити капітал в Нідерландах
  залежить від певних податкових зобов’язань,При цьому, як правило, консультації з
  компаніями, спеціалізованими в торговому бізнесі, не проводяться.

  В Нідерландах встановлена ціла серія спеціальних
  нормативних актів, що регулюють облік в оподаткуванні збитків нідерландських
  компаній за кордоном та іноземних компаній в Нідерландах.

  Для платників-резидентів податковим роком вважається
  звітний рік компанії,Податкові декларації повинні бути здані звичайно протягом
  5-ти місяців, наступних за звітним періодом,Якщо платник податку надасть
  податковим органам оцінку величини оподатковуваного прибутку за попередній рік,
  йому може бути надана відстрочка,На такій оцінці засновано попереднє
  оподаткування,Резидент протягом звітного року робить внески в декілька етапів.
  Податок звичайно розраховується, виходячи з прибутку попереднього року,Але він
  може бути вирахуваний і на основі величини прибутку поточного року.

  Державні органи зобов’язані визначитит
  кінцевий розмір податку протягом трьох років з дня закінчення податкового року.
  Але стягувати податки дозволено протягом 5-ти років при умові, що стали відомі
  нови факти, про які державні органи не могли знати раніше,Стягнення з доходу
  від закордонних джерел допускається в період 12 років.

  Якщо платник не згодний з величиною податкового
  платежу, він протягом двох місяці з дня обкладання може подати клопотання на ім’я свого
  податкового інспектора,Інспектор, переглянувши обкладання, або знизить, або
  підтвердить розмір податку»